Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Međimurske županije 19. 9. 2017.