Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Međimurske županije 13. 11. 2017.