RAZVOJ JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

RAZVOJ JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Predlagatelji projekta su županije, općine i gradovi, a svaki može prijaviti jedan projekt po predmetnom Programu. Predmet sufinanciranja su plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18):
1. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90%
III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80%
2. Jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine
I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 90%
V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80%.

Prihvatljivi su troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma.

Ukupno raspoloživa sredstva su 25.000.000,00 kn, a poziv je otvoren do 1. svibnja 2020. godine.

Više o javnom pozivu možete vidjeti OVDJE, a program Javnog poziva možete preuzeti na POVEZNICI.