RASPISIVANJE 3. NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ MJERE 101 I MJERE 103 IPARD PROGRAMA

RASPISIVANJE 3. NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ MJERE 101 I MJERE 103 IPARD PROGRAMA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – SAPARD/IPARD Agencija – će ovoga tjedna u Narodnim novinama objaviti treći javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“. Natječaj će biti objavljen ovog tjedna i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), gdje se nalaze i Vodiči za korisnike za ove dvije mjere.

Obrasci za prijavu na natječaj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i pratećom dokumentacijom su dostupni na internetskoj stranici Agencije za plaćanja, a rok za podnošenje prijava počinje teći od 1. srpnja 2010.g. i traje zaključno do 30. rujna 2010.g., sukladno tekstu Natječaja. Također, Pravilnik o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 146/09, 150/09 i 58/10, a dostupan je i na internetskim stranicama Ministarstva i Agencije.