RASPISANA DVA NOVA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU!

RASPISANA DVA NOVA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU!

Na portalu eSavjetovanja objavljena su dva nova prijedloga za savjetovanje s javnošću. Riječ je o sljedećim prijedlozima:

Kroz novi zakon planira se sljedeće: pojednostavljanje i konsolidacija propisa o vinu, uspostava četiri nove regije (ujedno vinarske i marketinške): Slavonija i Hrvatsko Podunavlje; Hrvatska Istra i Kvarner; Dalmacija i Bregovita Hrvatska i lakši pristup tržištu našim vinarima i rješavanje otvorenih pitanja. Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2018.

Novim zakonom propisane su Navedeni pravilnik na nacionalnoj razini regulira: 1) koje sve „vrste“ gospodarstava potpadaju pod obvezu registracije farme; 2) vođenje i upravljanje računalnom bazom JRDŽ-a na nacionalnoj razini; 3) minimum obveznih podataka koje Registar farmi kao aplikacija unutar JRDŽ-a mora sadržavati i način funkcioniranja predmetne aplikacije; 4) način registracije farmi, promjene podataka i načine deaktivacije farmi; 5) deaktivaciju pojedinog posjednika na farmi; 6) obveze posjednika i obveze ovlaštenog veterinara na farmi. Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2018.