RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE MJERE 8 – ŠUMARSKI SEKTOR

RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE MJERE 8 – ŠUMARSKI SEKTOR

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz podršku Hrvatske gospodarske komore organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“ Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.. Mjera 8 namijenjena šumarskom te drvno-tehnološkom sektoru, a korisnicima će biti pružene informacije o aktualnim i budućim natječajima te načinu prijave i podnošenja zahtjeva za potporu.

Radionice su namijenjene šumoposjednicima, udrugama šumoposjednika, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udrugama civilnog društva i drugim pravnim osobama koje na temelju zakona javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode kao i obrtima, mikro, malim i srednjim poduzećima licenciranim za radove u šumarstvu.

Naglasak je na otvorenim natječajima za tipove operacija 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ i 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Također, korisnici će biti upoznati s tipom operacije 8.6.1 „Modernizacija, tehnologija strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ za koju je objava natječaja predviđena sredinom lipnja.

Radionice će biti održane prema sljedećem rasporedu:

Datum Mjesto Vrijeme Adresa
18.6. Bjelovar 9 sati Dvorana HGK ŽK Bjelovar, Petra Preradovića 4/1
18.6. Varaždin 13 sati Dvorana HGK ŽK Varaždin, Petra Preradovića 17
29.6. Sisak 9 sati Dvorana HGK ŽK Sisak, Kranjčevićeva 16

Za sudjelovanje na radionici potrebna je prijava na poveznici.

Više informacija o radionici i natječajima vezanim za Mjeru 8 možete saznati OVDJE.