RADIONICA ZA ORGANIZATORE TURISTIČKIH DOGAĐANJA

RADIONICA ZA ORGANIZATORE TURISTIČKIH DOGAĐANJA

U utorak, 15. listopada 2013. godine, s početkom u 10 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje održat će se radionica za organizatore turističkih događanja u Međimurskoj županiji u okviru projekta Marketing i organizacija događanja u prekograničnom području (CMAB). Svrha radionice je analizirati potrebe organizatora i voditelja različitih vrsta turističkih događanja u Međimurskoj županiji što će u konačnici rezultirati izradom vodiča s primjerima dobre prakse i uputama za uspješno organiziranje događanja te stvaranjem mreže suradnje u pograničnom području.


Projekt CMAB – Marketing i organizacija događanja u prekograničnom području provode Sveučilište Pannon iz Nagykanizse te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. s ciljem omogućavanja širenja marketinških aktivnosti organizatorima manifestacija i festivala na lokalnom području, a u svrhu privlačenja većeg broja turista.


Program radionice:

  • Predstavljanje projekta i ciljeva radionice;
  • Izrada SWOT analize turističke ponude s naglaskom na ponudu događanja na području Međimurske županije;
  • Dosadašnja iskustva u organizaciji događanja (dobra i loša praksa);
  • Upitnik za istraživanje potreba organizatora turističkih događanja.


Predviđeno trajanje radionice je 2 sata.


Sve zainteresirane molimo da svoj dolazak potvrde na adresu elektroničke pošte redea@redea.hr ili na broj telefona 040 395 560 najkasnije do 14. listopada 2013.