PRVI POZIV NATJEČAJA NOVOG INSTRUMENTA TEHNIČKE POMOĆI „START“ ZA PRIPREMU PROJEKATA U OKVIRU EU STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

PRVI POZIV NATJEČAJA NOVOG INSTRUMENTA TEHNIČKE POMOĆI „START“ ZA PRIPREMU PROJEKATA U OKVIRU EU STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

18. srpnja 2014. objavljen je natječaj nove pilot inicijative „START – Danube Region Project Fund“ – Prvi poziv za prijavu transnacionalnih projekata u okviru EU strategije za dunavsku regiju.

Kroz ovaj program moguće je financirati projekte u 14 zemalja Dunavske regije:

 • članice EU-a: Njemačka (Baden‐Württemberg i Bavarska), Austrija, Slovačka, Češka, Mađarska, Slovenija, Bugarska, Rumunjska, Hrvatska;
 • zemlje kandidatkinje: Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija;
 • zemlje izvan EU-a: Moldavija i Ukrajina.

Prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne pravne osobe (institucije, nevladine i organizacije civilnog društva), a projekt prijavljuju najmanje dvije organizacije iz dvije zemlje Dunavske regije. Projekti u trajanju od 6 do 12 mjeseci trebaju biti od javnog interesa i s utjecajem na makroregiju.

Tema projekta treba se odnositi na minimalno jedno od prioritetnih područja:

Stup suradnje

Prioritetno područje

Povezivanje dunavske regije

Mobilnost – plovni putovi

Mobilnost – željeznica – prometnice – zrak

Energetika

Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji

Kultura i turizam

Kvaliteta vode

Rizici za okoliš

Bio-raznolikost, krajolik i kvaliteta zraka i tla

Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji

Društvo znanja

Konkurentnost

Ljudi i vještine

Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnosti u dunavskoj regiji

Institucionalni kapaciteti i suradnja

Sigurnosna pitanja

Tražena darovnica (grant) može se kretati u iznosu od 10 000 do 40 000 € po projektu, s time da su partneri dužni osigurati sufinanciranje od 10% ukupnih troškova. Bit će osigurano predfinanciranje od 50% darovnice.

START je osmišljen kao potpora sljedećim tipovima projekata:

A) specifičan dio (radni paket) većeg projekta čiji je ukupni budžet veći od onog koji se dodjeljuje START programom, ali manji od 25 milijuna €;

B) mali projekt s ukupnim budžetom unutar onog predviđenog programom (financiranje cjelokupnog projekta).

Za oba tipa projekata financiranje iz programa START može se iskoristiti za sljedeće aktivnosti:

1) Aktivnosti za razvoj projekta

 •         priprema koncepta/akcijskog plana, komunikacijska strategija, itd.
 •         definiranje budžeta za provedbu projekta
 •         pronalaženje izvora financiranja
 •         priprema i podnošenje prijave za financiranje
 •         izgradnja strateških partnerstava, umrežavanje;

    2) Aktivnosti za provedbu projekta

 •         organizacija radionica, seminara, treninga, događanja sa svrhom umrežavanja
 •         organizacija ili sudjelovanje na javnim događajima, raspravama, itd.
 •         priprema analiza, provođenje istraživanja, vrednovanja, te izrada studija
 •         druge aktivnosti relevantne za provedbu projekta.

Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku, a rok je 17. rujna 2014. do ponoći. Natječaj je objavljen OVDJE gdje se nalazi natječajna dokumentacija (Priručnik za prijavitelje, obrazac za prijavu i pismo podrške).