PROVEDBA TIPA OPERACIJE 19.3.2. “PROVEDBA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE”

PROVEDBA TIPA OPERACIJE 19.3.2. “PROVEDBA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 26. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje. Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije.

Partner odabranom LAG-u u provedbi aktivnosti projekta suradnje može biti:

  1. LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020.;
  2. lokalno, javno-privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, građenja/opremanja građevine i nabave opreme te nematerijalni troškovi, a koji moraju biti vezani za provedu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 18.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta suradnje.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava odabranim LAG-ovima za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet Natječaja.

Najviši iznos potpore po projektu suradnje je najviše 100.000 eura. Najniži iznos potpore po projektu suradnje nije propisan.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija OVDJE