Projekt Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (ePoslovanje)

Projekt Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (ePoslovanje)


Cilj projekta

Projekt ePoslovanje provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske uz suradnju s vanjskim ekspertima. Glavni cilj projekta je poboljšati konkurentnost hrvatskih subjekata malog gospodarstva putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja.  Projektom će se ostvariti suradnja s poduzetničkim potpornim institucijama te poslovnom zajednicom s ciljem razvoja vještina e-poslovanja i konkurentnosti hrvatskih subjekata malog gospodarstva. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih je prva usmjerena na poduzetničke potporne institucije, a druga na subjekte malog gospodarstva.

Elektroničko poslovanje (e-business) obuhvaća sve aktivnosti koje poduzimaju pravne ili fizičke osobe radi stvaranja i razmjene dobara ili usluga, koristeći pritom suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Elektroničko trgovanje (e-commerce) označava korištenje Interneta i elektroničkog komuniciranja za marketing i prodaju proizvoda i usluga.

 

Aktivnosti

Projekt se sastoji od dvije komponente:

Komponenta 1 – za poduzetničke potporne institucije

  • cilj je povećati kapacitete 10 poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području RH, koje su korisnici projekta – REDEA je korisnik projekta
  • poduzetničkim potpornim institucijama će se pružiti podrška razvoju strategije razvitka informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) koja će im omogućiti unapređivanje znanja i vještina subjektima malog gospodarstva u korištenju ICT-a, e-poslovanja i e-trgovanja putem ponude kvalitetnih informacija, savjeta i edukacija i usavršavanja.

Komponenta 2 – za malo i srednje poduzetništvo

  • potporne institucije će u suradnji s MINGORP-om raditi na kampanji podizanja svjesti lokalnih subjekata malog gospodarstva o e-poslovanju i e-trgovanju, te im pružiti izravnu podršku u tom području
  • poduzetničke potporne institucije održati će dva lokalna seminara podizanja ICT svijesti
  • nakon provedenih ICT promocijskih seminara, poduzetničke potporne institucije će održati tri radionice namjenjene subjektima malog gospodarstva s ciljem obrazovanja sudionika o ICT-u, e-poslovanju i e-trgovanju

Na sljedećem linku možete posjetiti službenu stranicu projekta ePoslovanje: http://eposlovanje.eu/

Materijali kreirani u okviru projekta

Informativna brošura o elektroničkom poslovanju: brošura

Najave i izvještaji s projektnih događanja

Trodnevna edukacija za trenere u okviru projekta ePoslovanje
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=723

Najava radionice “Internetska stranica – predziđe poslovnog uspjeha”
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=733

Izvješće s radionice “Internetska stranica – predziđe poslovnog uspjeha”
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=746

Najava radionice “e-trgovanje za mala i srednja poduzeća”
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=736

Izvješće s radionice “e-trgovanje za mala i srednja poduzeća”
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=748

Poziv na predstavljanje projekta i informativni seminar “Suvremeni trendovi u e-poslovanju”
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=754

Izvješće s predstavljanja projekta i informativnog seminara “Suvremeni trendovi u e-poslovanju”
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=757

Izvješće sa središnjeg predstavljanja projekta u Informacijskom centru Delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Zagreb 5. srpnja 2011.
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=760

Najava radionice “Primjena informatičkih rješenja za unaprjeđenje poslovanja malih i srednjih tvrtki”, Čakovec 11. listopada 2011.
http://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=782