PROJEKT IMPER – POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

PROJEKT IMPER – POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

Projekt IMPER provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Mura iz Murske Sobote, a financiran je iz programa prekogranične suradnje Interreg IIIA. Projektom se želi poboljšati suradnja međimurskih poduzetnika sa poduzetnicima iz Pomurja i ostatka Slovenije. Također se želi poboljšati marketinški pristup poslovanju međimurskih i pomurskih poduzetnika te omogućiti konkretna prezentacija njihovih proizvoda i usluga kroz zajednički nastup na sajmu.

Da bi se postigli ovi ciljevi u projektu je angažirana je konzultantska tvrtka Filaks d.o.o. specijalizirana za područje marketinga koja će na temelju analize tržišnog pristupa pojedinog poduzeća predložiti konkretne mjere za njegovo poboljšanje. Marketinški ekspert će poduzetnicima dati i savjete za kvalitetniji nastup na sajmu koji će biti organiziran u okviru projekta IMPER, te stručnim savjetima pomoći u izradi brošure u kojoj će, između ostalog, biti predstavljeni i poduzetnici uključeni u projekt. U projekt će biti uključeno 15 poduzetnika iz Međimurja i 5 iz Pomurja.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju:
1) Uspostavljanje kontakata između međimurskih i pomurskih poduzeća;
2) Seminar iz marketinga;
3) Besplatne konzultantske usluge od strane eksperta za marketing (cca 7 sati konzultantskih usluga po poduzeću u travnju i svibnju 2008. godine);
4) Sponzoriran zajednički nastup na MESAP-u;
5) Informiranje o uvjetima poslovanja u Pomurju.

Molimo poduzetnike koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektu da do 11. travnja popune upitnik koji se nalazi na web stranici projekta IMPER www.imper-redea.com i pošalju ga na e-mail adresu anketa@imper-redea.com  . Na temelju ispunjenih upitnika bit će odabrani poduzetnici koji će sudjelovati u projektu. Prednost pri odabiru imat će izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća koja u poslovanju koriste suvremene tehnologije i pokazuju interes za suradnju ili već posluju s partnerima iz Slovenije. Djelatnosti od posebnog interesa za razvoj Međimurske županije kao što su metaloprerađivačka, građevinska, informacijsko-komunikacijska i energetska preferirat će se kod odabira sudionika u projektu.
 
Dodatne informacije o projektu možete dobiti na broj telefona:             +385 (0)40 374-090       

Upitnik u .doc formatu je moguće skinuti i ovdje: