PROJEKT „2SoKroG“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja“ – „2SoKroG“  potpisan je 13. 9. 2018. godine, a razdoblje provedbe projekta prema ugovoru je od 1. 9. 2018. do 31. 8. 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 574.947,17 EUR, odnosno 4.254.609,06 kuna.

Ciljevi projekta 2SoKroG su:

 •  uspostaviti i ojačati strukture prekogranične suradnje i vertikalnu integraciju na području socijalne aktivacije zbog postizanja zdravog, sigurnog i lako dostupnog okruženja u prekograničnom području;
 • razvoj i testiranje upotrebe inovativnog modela na području javnih usluga socijalne aktivacije za osnaživanje ranjivih ciljnih skupina za socijalnu aktivaciju i zapošljavanje u socijalnom poduzetništvu i ostalih prilagođenih tržišta rada na pograničnom području;
 • razvoj kompetencija i vještina javih tijela s područja socijalne aktivacije kako bi se osiguralo zdravo i sigurno okruženje u prekograničnom području;
 • poboljšanje pravovremene vidljivosti građana za različite rizike od klizanja u siromaštvo i socijalnu isključenost;
 • prekogranični prijenos rezultata, iskustva i prakse razvijenih u projektu s drugim regijama i područjima interesa.

 

Zajednički izazov u programskom području Slovenije i Hrvatske je uspostava aktivnijih i učinkovitijih mjera i pristupa unutar socijalne politike, koji su nužni za smanjenje i sprečavanje siromaštva, sprečavanja socijalne isključenosti i posljedičnog ugrožavanja zdravlja pojedinca. Unatoč postupnom poboljšanju gospodarske situacije na prekograničnom području, broj dugotrajno nezaposlenih osoba se ne smanjuje, nego se izrazito povećava – od jeseni 2014. povećava se i broj osoba koje dobivaju socijalnu pomoć. Na taj način se sprečava apsolutno siromaštvo, ali dolazi do izrazite marginalizacije i socijalnog isključivanja, jer je relativno malo pozitivnih ishoda iz situacija kada ljudi dobivaju socijalnu pomoć, a nemaju mogućnost osigurati sebi vlastite dohotke.

Za vrijeme trajanja projekta biti će provedeno kontinuirano praćenje i unaprjeđenje kompetencija i omogućavanje ponovne uključenosti marginaliziranih osoba na tržište rada te poboljšanje njihove mogućnost zaposlenja, što neposredno pridonosi poboljšanju zdravlja i socijalne sigurnosti. Komunikacija i rad sa osobama će omogućiti javnim institucijama korištenje iskustva projekta za realizaciju socijalne aktivacije kao cjelovitog pristupa u namjeni osposobljavanja marginaliziranih osoba, odnosno, osoba koje su pred rizikom od socijalne isključenosti. Kod socijalne aktivacije, radi se o pristupu koji pokriva problematiku (dugotrajno) nezaposlenih osoba i korisnika socijalne pomoći, koji imaju različite složene socijalne (i zdravstvene) probleme, često su neintegrirani u društvena događanja te su zbog svojih situacija i karakteristika teško zapošljivi i pasivni, kao i nemotivirani za životne promjene.

Nužno je kombinirati rješavanje situacije ali i prevenciju da do određenih situacije ne dođe. Namjena socijalne aktivacije realizira se preko aktivnog upravljanja problematike osobe, informiranja i potpore za opunomoćenjem, podizanjem različitih funkcionalnih kompetencija, jačanjem društvene povezanosti i kontakata te podizanjem radnog potencijala (dobivanjem novih vještina i znanja), a što će utjecati na reaktivaciju ranjivih ciljnih skupina, integriranje u različite društvene sustave i posljedično ponovno uključenje na tržište rada (kroz socijalno poduzetništvo  ili druge prikladne oblike zaposlenja). Socijalna aktivacija podrazumijeva novu paradigmu pristupa i ne samo raspršene programe, u koje se do sada usmjeravalo osobe.

 

U Ptuju je dana 27. 9. 2018.  bio održan prvi sastanak projektnih partnera, a to su:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj Slovenija;
 • Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. Slovenija;
 • Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. , CPU Slovenija;
 • Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Hrvatska;
 • Centar za socijalnu skrb Čakovec, CZSS Hrvatska;
 • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Hrvatska;
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ZRSZ, Slovenija.

Pridruženi partneri su:

 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatska;
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija;
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenija;
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, Hrvatska;
 • Center za socialno delo Laško, Slovenija;
 • Pučko otvoreno učilište Čakovec, Hrvatska;
 • Ljudska univerza Ormož, Slovenija.