PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

 

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. objavio je DRUGI JAVNI POZIV za financiranje inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz novi Program provjere inovativnog koncepta.

Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu.
 
U sklopu programa može se financirati:
  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • demonstracija tehničke izvedivosti,
  • izrada funkcionalnog prototipa.
 
Dodatne prihvatljive projektne aktivnosti su:
  • analiza tržišta,
  • poslovno planiranje, razrada koncepta i/ili strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda
  • poslovna podrška za utvrđivanje tržišne isplativosti.
 
Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. kao organizacija koja vodi Tehnološko-inovacijski centar Međimurje  je jedan od prepoznatih centara za provedbu Programa, te međimurskim poduzetnicima i ostalim zainteresiranim osobama koje udovoljavaju kriterijima za sudjelovanje u Programu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. Također pružamo pomoć u sastavljanju prijave u skladu sa smjernicama Programa.
 
Rok za predaju potpunih prijava je 15.10.2010.
 
Više informacija o Programu možete pronaći u ovim dokumentima:
 
Drugi javni poziv
Brošura Programa
Smjernice za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta
Pretprijava u Program
Prijava u Program
 
Kontakt osoba za Program:
mr.sc. Matija Derk
telefon: 040 395 560      

  

 

 

VAŽNO! Pretprijave za drugi krug natječaja PoC REDEA će primati do 05.10.2010. godine (do 16.00 sati)