PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA

PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA

Putem portala e-Savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog programa potpore proizvođačima radi obnove narušeng proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva.

Programom je predviđena privremena financijska pomoć za razdoblje od 2018. do 2020. godine za obnovu narušenog proizvodnog potencijala. Program će se provoditi putem dvije mjere: potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda te potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da dostave svoje konstruktivne prijedloge, koji će doprinijeti izradi kvalitetnih izmjena i dopuna Prijedloga programa.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem POVEZNICE.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2018.