PRIVREMENA OBUSTAVA KOMPONENTE 1 U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1“

PRIVREMENA OBUSTAVA KOMPONENTE 1 U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1“

Sukladno pravilima i procedurama ESI fondova te po dobivanju odobrenja Upravljačkog tijela, zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji premašuju inicijalnu financijsku alokaciju za financiranje projekata iz KOMPONENTE 1, u razdoblju od 2. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati do 30. rujna 2018. godine (nedjelja) do 24:00 sati Ministarstvo zdravstva PRIVREMENO OBUSTAVLJA mogućnost podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 unutar Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“ (otvoreni poziv, trajnog modaliteta) u okviru Specifičnog cilja 9.iv.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.

U skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje – „Obustava i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga“, postoji potreba za obustavljanjem pokrenutog Poziva (prije isteka krajnjeg roka za
podnošenje projektnih prijedloga odnosno prije iscrpljenja raspoložive financijske omotnice), i samim time ovaj trajni poziv se obustavlja na određeno vrijeme jer su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtjevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnuli 110% ukupno raspoloživog iznosa u sklopu pojedine Komponente PDP-a. Slijedom navedenog, poziv se privremeno obustavlja na 3 mjeseca.

Obavijest o daljnjem postupku zaprimanja odnosno dodjele bespovratnih sredstava za projektne prijedloge unutar KOMPONENTE 1 bit će dostupna po završetku razdoblja privremene obustave.

Zaprimanje projektnih prijedloga u okviru KOMPONENTE 2 ostaje nepromijenjeno, prema uvjetima iz Poziva objavljenog 30. ožujka 2018. godine.

Više o obustavi možete pročitati OVDJE.