PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PROSTORA BIVŠE VOJARNE – OTVORENA JAVNA RASPRAVA

PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PROSTORA BIVŠE VOJARNE – OTVORENA JAVNA RASPRAVA

Na sjednici Skupštine Međimurske županije održanoj 29. lipnja 2007. godine donesen je zaključak o provedbi javne rasprave o Prijedlogu idejnog rješenja – Organizacija prostora Vojarne Čakovec, u trajanju od 90 dana (dakle, do 24. rujna 2007.).

 
Ovdje možete proučiti i komentirati Prijedlog idejnog rješenja, koji obrazlaže potrebu za Centrom znanja, te njegove prednosti i koristi za čitavu međimursku zajednicu. Smisao je da svi zainteresirani građani, stranke i institucije daju svoj doprinos daljnjem razvoju koncepta, te da se aktivno uključe u razvojne procese u Međimurskoj županiji. Stoga pozivamo sve građane da nakon što prouče dokument, šalju svoje prijedloge i sugestije na vojarna@redea.hr ili našu adresu (R. Boškovića 2, Čakovec), koji će se uputiti Odboru za gospodarski razvoj, zaduženom za praćenje javne rasprave, podnošenje izvješća o provedenoj raspravi i utvrđivanje konačnog Prijedloga idejnog rješenja – Organizacija prostora Vojarne Čakovec.