PRIJAVITE SE NA RADIONICU VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

PRIJAVITE SE NA RADIONICU VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. već treću godinu zaredom organizira edukacije u okviru  Potprograma V Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU”.  Ovim putem Vas  pozivamo na trodnevnu edukaciju i dvodnevne projektne klinike:

 

VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM –

Provedba projekata financiranih iz fondova Europske unije

Mjesto održavanja edukacije:

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22B

Vrijeme održavanja edukacije:

13. – 15. listopada 2014. (edukacija)

16. – 17. listopada 2014. (projektne klinike)

 

svaki dan od 9 do 17 sati.

Cilj edukacije:

Nakon selekcije i evaluacije projektnih prijedloga uspješni prijavitelji kreću u provedbu projekta. Koja su znanja i vještine i ključne za uspješnu provedbu projekta?  Kako upravljati vremenom, proračunom i nabavom, projektnim timom, komunikacijom i vidljivošću i tijekom provedbe projekta? O svim ovim aspektima provedbe govorit ćemo tijekom edukacije.

 

NAPOMENA: Nakon trodnevne edukacije održat ćemo individualne klinike za provedbu projekata za one koji trenutno provode EU projekte. Cilj klinika je podrška u rješavanju eventualnih nejasnoća s kojima se susrećete u samoj provedbi. Klinike će se održati 16. – 17. listopada 2014., a detaljan raspored dogovorit ćemo na samoj edukaciji.

 

Molimo Vas da Vaše sudjelovanje prijavite najkasnije do 10. listopada 2014. do 13 sati na adresu elektroničke pošte: izabela.balog@redea.hr

 

PROGRAM