PRI KRAJU IZRADA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

PRI KRAJU IZRADA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

 

U Ministarstvu poljoprivrede intenzivno se radi na dovršetku izrade hrvatskog Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., koji će biti proslijeđen Europskoj komisije nakon što se za spomenuti dokument usvoji Strateška studija utjecaja na okoliš (SEA).  Sama studija bit će usvojena nakon provedene javne rasprave koja je upravo u tijeku.

 

Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) nacrta prijedloga Programa i Strateške studije, održava se do 12. srpnja 2014. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti je u prostorijama Ministarstava poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukova 78, Zagreb, radnim danom od 10-13 h omogućen javni uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Programa. 

 

Po dovršetku javne rasprave o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, Program ruralnog razvoja 2014.-2020. bit će proslijeđen Europskoj komisiji na službeno odobrenje te će o Programu raspravljati sve opće uprave (DG), od kojih se potom očekuju dodatni komentari. Sukladno pristiglim komentarima od strane općih uprava, Program će se redovito ažurirati, a krajnji rok za usvajanje Programa je 15. siječnja 2015. godine.  Međutim prema najavama Ministarstva poljoprivrede, provedba pojedinih mjera novog Programa krenut će i prije formalnog odobrenja od strane EK.