PREDSTAVLJENA ŠVEDSKA ISKUSTVA U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I UPRAVLJANJU OTPADOM

PREDSTAVLJENA ŠVEDSKA ISKUSTVA U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I UPRAVLJANJU OTPADOM

Švedska iskustva u obnovljivim izvorima energije i upravljanju otpadom predstavljena su na seminaru održanom 3. rujna u muzeju Mimara u Zagrebu u organizaciji Veleposlanstva Kraljevine Švedske.

Cilj seminara bilo je upoznavanje hrvatskih institucija i poduzeća u području energetike i upravljanja otpadom s stanjem ovog područja u Švedskoj te stvaranje pretpostavki za transfer znanja i tehnologija i pripremu zajedničkih energetskih projekata. Švedska iskustva predstavili su predstavnici Švedskog veleposlanstva, Švedske energetske agencije i Švedske agencije za zaštitu okoliša.

Kretanje Švedske prema ekološki prihvatljivijoj opskrbi energijom i zbrinjavanju otpada počelo je u 70-tim godinama prošlog stoljeća nakon pojave niza ekoloških problema koji su prijetili budućem održivom razvoju zemlje. Temelj za promjenu negativnih trendova bio je nov pristup održivom razvoju nazvan SymbioCity. Model se temelji na holističkom pristupu upravljanju svim elementima od utjecaja na okoliš, a obuhvaća cijeli proces upravljanja otpadom te sve aspekte proizvodnje i potrošnje energije. Principi modela realizirani su kroz promjenu zakonske regulative, osnivanje kompetentnih državnih tijela za upravljanje ovim područjem, provođenjem promotivnih i edukativnih kampanja te uspostavljanjem financijskih instrumenata za financiranje provedbe predviđenih mjera. Ideja vodilja kod kreiranja modela je bilo povezati elemente upravljanja okolišem na način da se stvore sinergije. Na ovaj način moguće je istovremeno zaštititi okoliš, stvoriti ugodnije sredine za življenje te uštediti, odnosno zaraditi novac. Upravljanje otpadom utemeljeno je na minimalizaciji njegovog nastajanja, sortiranju i maksimalnoj ponovnoj iskoristivosti, reciklaži, korištenju za dobivanje energije te na kraju pravilnom zbrinjavanju. Potencijalna vrijednost otpada dojmljivo je ilustrirana na primjeru dobivanja bioplina iz otpadnih kanalizacijskih voda. Isplativost sustavnog pristupa urbanom planiranju i mogućnosti uštede, ali i zarade demonstrirana je na primjeru centralnih sustava grijanja koje ima većina gradova u Švedskoj. Primjenom ovih sustava znatno se povećava energetska učinkovitost pojedinog naselja, a zbog privlačnosti ovakvih životnih sredina cijena nekretnina znatno je porasla.


Mogućnosti financiranja zajedničkih projekata prezentirali su predstavnici Nordijske investicijske banke. Projekti koji mogu biti kreditirani su ponajviše veliki projekti sa utjecajem na smanjenje emisije stakleničkih plinova od najmanje 10.000 t na godinu. Također postoji mogućnost kreditiranja projekata u kojima je zastupljena švedska tehnologija. Prikaz procesa od osmišljavanja projektne ideje, izrade projektne dokumentacije pa do dobivanja financija te primjere uspješnih projekata u istočno-europskim zemljama predstavio je ekspert Švedske izvozno-kreditne korporacije.

Ipak, ni Švedska nije još riješila sva energetska pitanja. Značajan udio električne energije dobiva se u toplinskim elektranama spaljivanjem fosilnih goriva što se u budućnosti planira smanjiti većim korištenjem energije vjetra. Tu je i problem nuklearnih elektrana iz kojih Švedska pokriva 45% potreba za električnom energijom. Zbog političkih konotacija ovo pitanje se uopće ne rješava. I dvojben cilj o značajnijem povećanju korištenja biodiesela još nije postignut, a u svijetlu novijih trendova o ocjeni koristi i troškova od korištenja ovog energenta pitanje je i da li se isplati težiti njegovom ostvarenju.

Iz svega predstavljenog očito je koliko je Švedska naprednija od nas u ovom području te može poslužiti kao inspiracija za rješavanje ovih pitanja. Naravno da je briga za okoliš i odraz ukupnog stanja i uređenosti nekog društva te pokazatelj civilizacije i standarda. Kako su sami prezentatori nekoliko puta naglasili, i oni su od nekud morali početi, a da bi stigli tu gdje su danas trebalo je mnogo rada u kojem su se znale desiti i pogreške. Holistički pristup problematici i sustavan rad na njegovoj implementaciji bili su i jesu čvrst temelj za kretanje prema održivom razvoju.

Naše tvrtke imat će prilike za izravno uspostavljanje kontakata i razvoj poslovne suradnje sa švedskim partnerima na Nordijskim danima u Hrvatskoj koji će se pod temom „Energetska učinkovitost i okoliš“ održati u Zagrebu 24. i 25. studenog. Više o ovom događaju možete saznati na web adresi http://www.nordicdays.info