PREDSTAVLJEN NOVI ZAKON O UDRUGAMA

PREDSTAVLJEN NOVI ZAKON O UDRUGAMA

IMG 20141120 131824

IMG 20141120 131824U četvrtak 20. studenog 2014. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Autonomni centar – ACT Čakovec i Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA zajednički su organizirali predstavljanje novog Zakona o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014.

 

Novi Zakon o udrugama predstavila je zamjenica direktora Ureda za udruge Vlade RH Vesna Lendić Kasalo pred 80-tak zainteresiranih predstavnika civilnog sektora i jedinca lokalnih samouprava. Predstavljene su novine i bitne izmjene kao što su: utvrđena načela djelovanja udruge, proširen krug osoba koji mogu biti osnivači udruge, pitanja vezana uz članstvo maloljetnih i punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti, jasnije odredbe o nazivu udruge, odredbe vezane uz upravljanje udrugom i tijelima udruge, proširen sadržaj statuta, promjene vezane uz Registar udruga, gospodarske djelatnosti udruga te mnoge druge odredbe novog zakona.

 

Posebnu pozornost svim udrugama skrećemo na članak 55. stavak 1. Zakona o udrugama po kojemu su udruge dužne u roku od godine dana od stupanja Zakona na snagu, uskladiti svoje statute sa Zakonom i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga nadležnom uredu državne uprave (Ured državne uprave u Međimurskoj županiji za udruge s područja Međimurske županije). S obzirom da se očekuje donošenje pravilnika koji će propisivati sadržaj registra udruga i način njihova vođenja, kao i obrasce zahtjeva za upis u registar udruga te zahtjeva za upis promjena preporučujemo udrugama da pričekaju donošenje spomenutog pravilnika. Krajnji rok za usklađenje s novim Zakonom je 30. rujna 2015.