PREDSTAVLJEN NOVI ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

PREDSTAVLJEN NOVI ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU


U sklopu informativne kampanje o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Agencija za poljoprivredno zemljište (APZ) je u ponedjeljak, 2. rujna u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje u Čakovcu organizirala prezentaciju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13) i pripadajućih podzakonskih akata i Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  66/13).

 

Prezentacija je bila namijenjena svim poljoprivrednicima i predstavnicima jedinica lokalne samouprave, te su im predstavljene sve novosti  Zakona o poljoprivrednom zemljištu i procedure za njegovu provedbu.


Prema novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, zemljištem će upravljati APZ u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, na sljedeći način:

  • Javnim pozivom (za zakup zemljišta i ribnjaka, za zakup zajedničkih pašnjaka)
  • Temeljem zahtjeva (davanje na korištenje bez javnog poziva, privremeno raspolaganje zemljištem u vlasništvu RH, zamjena, prodaja izravnom pogodbom)


Postupak dodjele zakupa je sljedeći:

1. JLS priprema dokumentaciju

2. APZ donosi Odluku o raspisivanju javnog poziva i raspisuje javni poziv

3. Povjerenstvo prikuplja i vrednuje ponude te predlaže najpovoljnijeg ponuditelja

4. APZ donosi Odluku o dodjeli zakupa

5. APZ i ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu


Odabir najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu određuje se temeljem ostvarenih bodova.


Ostale informacije koje su djelatnici APZ-a iznijeli svima prisutnima nalaze se u prezentaciji koja je objavljena na sljedećoj poveznici: PREZENTACIJA


Sve informacije o Agenciji za poljoprivredno zemljište kao i kontakt podatke za eventualna pitanja možete naći na njihovoj internetskoj stranici http://www.zemljiste.mps.hr/apz.