PREDNOSTI PREKOGRANIČNE REGIJE KORISTIT ĆEMO ZA CILJANO PRIVLAČENJE STRANIH ULAGANJA

PREDNOSTI PREKOGRANIČNE REGIJE KORISTIT ĆEMO ZA CILJANO PRIVLAČENJE STRANIH ULAGANJA

Zalaegerszeg, 21. siječnja 2014. – Završnom konferencijom obilježen je službeni završetak provedbe aktivnosti na prekograničnom projektu INVESTrategy – Razvoj strategije za privlačenje izravnih stranih ulaganja u prekograničnom području. Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA, vodeći je partner na projektu, a uspješnu suradnju na aktivnostima ostvarila je s partnerima – Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja PORA, Agencijom za razvoj Varaždinske županije AZRA te Gospodarskom komorom županije Zala ZMKIK.

 

 

Opći, dugoročni cilj projekta je povećati priljev izravnih stranih ulaganja u prekogranično područje hrvatskih županija – Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije te mađarske županije Zala.

 

Aktivnosti projekta bile su usmjerene na definiranje odgovarajućih alata i najučinkovitijih aktivnosti za privlačenje interesa potencijalnih ulagača u našu regiju, zatim jačanje kapaciteta lokalnih dionika uključenih u procese privlačenja ulaganja i realizacije ulagačkih projekata te izradu promotivnih materijala za promicanje ulagačkih potencijala regije

 

 

Najvažnija ostvarenja projekta su izrada marketinške strategije koja je definirala ciljane sektore za privlačenje ulaganja te aktivnosti ciljanog privlačenja ulaganja kao i detaljan proračun aktivnosti, održavanje osam radionica za jedinice lokalne samouprave i jednog studijsko putovanje sa temama učinkovitog privlačenja ulaganja i dobrih praksi u privlačenju ulaganja. Također, izrađene su i brošure za promociju ulagačkih potencijala županija uključenih u projekt s naglaskom na prednosti regije kao jedinstven ulagačke destinacija, internetska stranica te promocijski roll-up za svaku županiju.

 

 

Kao što je i naglašeno na završnoj konferenciji projekt je uspješno proveden, a to znači da su ostvareni preduvjeti za daleko učinkovitije privlačenje novih stranih ulaganja u našu regiju u nadolazećem razdoblju. Temeljna ideja projekta bila je da se svaka pojedina županija, sa svojim individualnim posebnostima i snagama, prikaže kao dio jedne šire regije koja čini jedinstveno ulagačko područje te na taj način ostvaruje veću konkurentsku prednost.

 

Uz ostale hrvatske i mađarske govornike na konferenciji najveću pozornost izazvao je jedan od najpoznatijih mađarski poduzetnika Gábor Széles, koji je predstavio svoj ulagački projekt u županiji Zala – izgradnju golf resorta u vrijednosti od 100 milijuna eura.

 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 166.179 € od čega je 85% sufinancirano iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska.