E-SAVJETOVANJE: PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 17

E-SAVJETOVANJE: PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 17

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

1) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

2) korisnik je aktivni poljoprivrednik (u skladu s pravilima za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike).

Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

Prihvatljivi trošak je premija osiguranja za policu osiguranja koja ispunjava uvjete iz članka 6. ovog Pravilnika.

Maksimalni iznos potpore po korisniku u tijeku jedne kalendarske godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi iznosi 75.000 EUR, dok intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a. Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisani natječajem. Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 17 dostupan je OVDJE.

Rok za dostavu mišljenja i komentara je najkasnije do 5. 3. 2018. godine.