POZIV U OKVIRU DUNAVSKOG FONDA ZA STRATEŠKE PROJEKTE-DSPF

POZIV U OKVIRU DUNAVSKOG FONDA ZA STRATEŠKE PROJEKTE-DSPF

U okviru Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte (DSPF)  objavljen je poziv za iskaz interesa koji zajednički financiraju Europska unija i grad Beč u sklopu Prioritetne osi 10 EUSDR-a –  Jačanje institucionalne suradnje.

Poziv je otvoren do 15. veljače 2017. godine i predviđa se da će se financirati 10 do 12 projekata u trajanju 12 mjeseci. Planirani početak provedbe je  1. listopada 2017.  godine a završetak 30. rujna 2018. godine. Iznos financiranja po pojedinačnom projektu će biti između 70.000 i 100. 000 eura, a ukupni iznos financiranja u sklopu ovog poziva je približno milijun eura.

Partneri u projektu mogu biti pravne osobe odnosno tijela nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti, mala i srednja poduzeća ili start-up-ovi, akademska zajednica i sveučilišta, razvojne agencije kao i udruge i ostali socijalni partneri. Vodeći partner mora imati sjedište ili pravnu ovlast u Dunavskoj regiji, a projektni ili strateški partneri mogu biti i iz Jadransko-jonske regije pri čemu projektno partnerstvo moraju sklopiti organizacije iz najmanje dvaju zemalja.

Sve informacije i dokumentacija potrebna za prijavu nalaze se na sljedećoj POVEZNICI.