POZIV NA UKLJUČIVANJE U COMENIUS REGIO PARTNERSTVA

POZIV NA UKLJUČIVANJE U COMENIUS REGIO PARTNERSTVA


U okviru Comenius Regio partnerstvo možete surađivati s nekom od regija iz države Europske unije na zajedničkom projektu iz područja obrazovanja u okviru dvije godine. U svakoj od dviju regija sudjeluje:

– lokalna ili regionalna vlast s ulogom u obrazovanju (grad, općina ili županija),

– najmanje 1 škola ili vrtić

– najmanje 1 lokalni partner (muzej, knjižnica, klub, udruženje i sl.)

Comenius Regio partnerstva promiču suradnju odgojno-obrazovnih ustanova te lokalnih ili regionalnih vlasti koje se bave obrazovanjem. Cilj Comenius Regio partnerstava je jačanje europske dimenzije obrazovanja unapređivanjem aktivnosti suradnje europskih tijela lokalne i regionalne vlasti koja imaju ulogu u obrazovanju. Tijelima lokalne i regionalne vlasti partnerstva omogućavaju da u suradnji sa školama i ostalim akterima u obrazovanju iz raznih regija zajednički rade na jednoj ili više tema od zajedničkog interesa.

Teme projekata Regio partnerstva mogu biti vezane uz organizaciju školskog obrazovanja, suradnju između škola i lokalnih partnera (npr. organizacija koje pružaju formalno i neformalno obrazovanje) ili probleme u školskom obrazovanju (inkluzija, nasilje u školama, rasizam i ksenofobija). Projekti trebaju imati konkretan rezultat suradnje (npr. publikacije, događanja poput konferencije i seminara).

U Republici Hrvatskoj prijavu za Regio partnerstva mogu podnijeti:

          općine,

–          gradovi,

–          županije.

Financijska potpora koju Agencija za mobilnost  i programe EU dodjeljuje za Regio partnerstva obuhvaća:

–       paušalni iznos za financiranje mobilnosti (putovanja)

–       i potpore zasnovane na stvarnim troškovima dodatnih aktivnosti. Doprinos dodatnim troškovima nije uključen u paušalni iznos za mobilnost kako bi Comenius Regio partnerstva mogla provoditi različite aktivnosti uključujući primjerice organizaciju velikih skupova ili provedbu istraživačkih aktivnosti i studija. Iznos potpore za dodatne troškove projekta ograničen je na najviše 25.000 EUR.   Najviši iznos financijske potpore za dodatne troškove može obuhvatiti najviše 75% svih prihvatljivih dodatnih troškova. Izračun dodatnih troškova je objašnjen u Poglavlju 4.E i 4.F Vodiča za 2012. kroz Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme – LLP) I. DIO: Opće odredbe http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1314345294_Vodic_kroz_Program_za_cjelozivotno_ucenje_1_dio_en.pdf  

Prijavljuje se ispunjavanjem i slanjem prijavnog obrasca kojeg  se izrađuje zajedno s partnerom. Rok za prijavu je 21. 2. 2012. Natječaj je objavljen ovdje: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=464

Prijavni obrazac dostupanje je ovdje, a Nacionalna pravila za prijavitelje potražite na ovom linku.