Poziv na predlaganje razvojnih projekata za bazu projekata

Poziv na predlaganje razvojnih projekata za bazu projekata

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. kao regionalni koordinator, u svrhu koordinirane provedbe Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013. te učinkovitog praćenja provedbe, objavljuje

 

POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA

 

Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013.

 

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte, kako one u pripremi tako i one u tijeku, koji su važni za razvoj Međimurja, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Razvojnom strategijom Međimurske županije 2011.-2013., te one od regionalne i nacionalne važnosti.

 

Od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata kontinuirano će se sastavljati cjelovita baza svih projekata u Međimurskoj županiji te će se pratiti njihov status.

 

Baza projekata bit će osnova županu i Partnerskom vijeću, kao i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Agenciji za regionalni razvoj RH da temeljem strateških ciljeva i mjera utvrđenih u Razvojnoj strategiji izabiru one od najvećeg prioriteta za razvoj Međimurja odnosno one od regionalne i nacionalne važnosti te da se u konačnici povežu slični projekti kako bi se povećao njihov učinak.

 

Tekst Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013. i Strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije 2011.-2013. mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Razvojna strategija Međimurske županije

 

 Strategija razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije 

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne osobe i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Međimurske županije.

 

Prijedlozi projekata dostavljaju se na elektronički popunjenom obrascu (u nastavku) u tiskanom i elektroničkom obliku na sljedeće adrese:

a) U tiskanom obliku:

REDEA d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 22

40 000 Čakovec

Za bazu projekata

b) U elektroničkom obliku:

ana.mikulic@redea.hr

 OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

 

Pristup bazi prijavljenih projekata moguće je preko sljedećeg linka:

ŽRS baza projekata