POZIV NA IZOBRAZBU U FRANCUSKOJ

POZIV NA IZOBRAZBU U FRANCUSKOJ

Međimurska energetska agencija MENEA, u suradnji i uz podršku Međimurske županije, REDEA-e te Međimurskog veleučilišta potiče školovanje i zapošljavanje mladih stručnjaka tehničke struke. Ovo su prilike:

1) Sedam stipendija francuskog fakulteta École des Mines de Douai , École Supérieur de Métrologie (ESM)

École des Mines de Douai (doslovni je prijevod Rudarska škola grada Douai-a) jedan je od tehničkih fakulteta skupine A2DN (Albi, Alčs, Douai, Nantes) koju čine četiri od sedam tehničkih fakulteta skupine GEM (Groupe des Écoles des Mines – Skupina Rudarskih škola) Ostala su tri fakulteta: École des Mines de Saint-Étienne; École des Mines de Paris; École Mines de Nancy. 

Prvi je od fakulteta osnovan pariški – Kraljevsko ga je vijeće Luja XVI. osnovalo 1783. godine radi izobrazbe u području rudarstva što je u to vrijeme bilo vrhunac industrijskog razvoja. Ranije je bila osnovana Visoka škola (fakultet) za mostove i ceste. Umrežena skupina uglednih fakulteta GEM danas objedinjuje sedam francuskih inženjerskih učilišta, nudeći programe koji pokrivaju cjelokupno područje znanosti i tehnologije, uključivo gospodarske i društvene znanosti, za potrebe industrije, pokrivajući i najsuvremenije vrhunske rubne tehnologije pod motom „Teorija i praksa“. Ti su fakulteti, što je u Francuskoj iznimka, izravno pod mjerodavnošću Ministarstva industrije. Zadržali su izvorno ime zbog trajnog ugleda i visoke izobrazbene razine koju održavaju više od dva stoljeća. Pogledajte www.gemtech.fr.

École Supérieur de Métrologie (Visoka mjeriteljska škola) nudi jednogodišnju specijalizaciju koja obaseže: • instrumentaciju; • postupke s mjernim rezultatima; • kvalitetu. Pogledati: www.esm.fr.

Izobrazba traje 650 sati tijekom 7 mjeseci (stipendija ESM) . Nakon toga slijedi plaćena industrijska praksa od 4 mjeseca. Na kraju se studija dobiva certifikat o specijalizaciji na École Supérieur de Métrologie s titulom „Stručnjak za mjeriteljstvo i kakvoću“ valjan u Europskoj Uniji. Moguća su zaposlenja u područjima: menadžmenta u ispitivanju; istraživački i razvojni inženjeri u projektiranju proizvoda; menadžeri za kakvoću; mjeriteljski savjetnici ili mjeritelji. Početku studija prethodi tečaj francuskoga jezika, koji počinje početkom rujna 2009. godine. Studenti mogu stanovati u Studentskom domu koji ima jednokrevetne sobe i blagovaonicu.

 

2) Doktorat u Laboratoriju sustavnog inženjerstva

L’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francuska; Laboratoire d’Ingénierie des Systčmes – LISV . Pogledati: http://www.lisv.uvsq.fr

Nudi se stipendiranje doktorske disertacije na temu Platform for multi-scale metrological study: nanometer to millimeter characterization of photonic components. Sažetak teme možete skinuti ovdje.

Znanja i potrebna upućenost za izradu doktorata: Optička fizika – Atomne slike – Mjeriteljstvo i instrumentacija – Optička osjetila – Elektronički temelji raznovrsnog mjeriteljstva: fotoničke sastavnice od nanometra do milimetra.


3) Post doktorski rad

na Laboratoire National Henri Becquerel; Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay; Gif-sur-Yvette, Francuska. Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) iz Pariza (http://www.lne.fr) nudi stipendiju za postdoktorski rad, u trajanju od 12 do 18 mjeseci na temu Improvement of ESR/alanine dosimetry applied to radiotherapy dose level by ESR spectra simulation. Sažetak teme možete skinuti ovdje.

 

Znanja i potrebna upućenost: Pristupnik bi trebao imati dobro znanje i iskustvo u kemiji i fizici. Preporučljivo je teorijsko znanje o ionizantnoj dozimetriji i dobro služenje engleskim jezikom. Pristupnik će rabiti simulacijske programe pa se očekuje da ima izvjesno iskustvo u radu s njima.

 

Zainteresirani pristupnici koji žele:

  • specijalizaciju na École des Mines de Douai , École Supérieur de Métrologie. Potrebna izobrazba: prvpristupnici (3 godine dovršenog studija tehničke struke) ili inženjeri (5 godina dovršene visokoškolske izobrazbe)
  • doktorirati u Laboratoriju sustavnog inženjerstva na L’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francuska; Laboratoire d’Ingénierie des Systčmes – LISV (odnosi se na inženjere s 5 godina dovršene visokoškolske izobrazbe)
  • raditi post doktorski rad na Laboratoire National Henri Becquerel (odnosi se na doktore znanosti)

neka se prijave elektroničkom poštom na adresu: info@menea.hr najkasnije do  6. travnja 2009. godine. Potrebno je poslati:

a) ispunjeni europski obrazac životopisa. Obrazac i upute za njegovo ispunjavanje možete skinuti ovdje: obrazac; upute za ispunjavanje

b) presliku diplome i svjedodžbe.

 

Od pristupnika će se tražiti izjava da su spremni, nakon uspješno dovršenog studija, prihvatiti posao u Međimurskoj energetskoj agenciji MENEA-i ili u Međimurskoj županiji, Međimurskoj razvojnoj agenciji REDEA-i ili na Međimurskom veleučilištu.

 


Predstavljanje programa izobrazbe 11. ožujka u REDEA-i  
s lijeva: Matija Derk, direktor REDEA-e, Josip Posavec, međimurski župan, Prof.dr.sc. Mladen Boršić, direktor MENEA-e