POTPISANI PRVI UGOVORI U OKVIRU PROGRAMA PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

POTPISANI PRVI UGOVORI U OKVIRU PROGRAMA PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

U četvrtak 26. kolovoza 2010. godine u poslovnim prostorima REDEA-e potpisani su ugovori o financiranju projekata dvaju međimurskih poduzetnika u okviru novog programa potpore za istraživanje i razvoj te inovacije – Program provjere inovativnog koncepta. Tripartitne ugovore potpisali su Dalibor Marijanović, direktor Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o., Matija Derk, direktor REDEA-e te korisnici sredstava, Darko Gotal, direktor tvrtke Gotal IFN d.o.o. i Mario Petković, direktor tvrtke Marti d.o.o.

Programom provjere inovativnog koncepta podupiru se pred-komercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Program bespovratnim sredstvima u iznosima od 35.000 do 350.000 kuna po projektu financira aktivnosti provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, demonstraciju tehničke izvedivosti inovativne ideje te izradu funkcionalnog prototipa.
 
Program su zajedničkim snagama pokrenuli Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Tehnološki park Varaždin d.o.o. i Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., a realizira se pod vodstvom BICRO-a u okviru Programa za razvoj tehnologijske infrastrukture (TEHCRO).
Program provjere inovativnog koncepta (engl. Proof-of-Concept Grant Fund) provodi se u sklopu Hrvatskog projekta tehnologijskog razvitka (engl. Croatia: Science & Technology Project), uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Svjetske banke.
 
1. lipnja 2010. godine završen je prvi krug zaprimanja prijava u programu. BICRO je, uz pomoć neovisnih stručnjaka iz različitih područja tehnologije u svojstvu evaluatora, izvršio evaluacije svih projekata i donio odluke o financiranju. Upravo je u tijeku i drugi krug zaprimanja prijava u Program provjere inovativnog koncepta, s rokom prijave projekata do 15. listopada 2010. godine.
 
Projekt tvrtke Gotal IFN d.o.o. iz Goričana pod nazivom „Naprava za daljinsku kemijsku imobilizaciju životinja, implikaciju lijekova i uzimanje uzoraka tkiva životinja za potrebe javnog zdravstva“ odnosi se na izradu funkcionalnog prototipa puške za ispaljivanje strelica sa serumom koja se temelji na inovativnom konceptu ugradnje cijevi, zračnog punjenja i korištenja grijača seruma. U projekt je uključena i zaštita intelektualnog vlasništva te marketinške aktivnosti usmjerene na promociju i prodaju novog proizvoda.
 
Projekt tvrtke Marti d.o.o. iz Preloga pod nazivom „Multimedia HotSpot“ odnosi se na izradu i testiranje funkcionalnog prototipa ekskluzivnog mjesta za boravak na otvorenom s ugrađenim multimedijalnim sustavima, grijačima i drugim visokim tehnologijama.
 
U pripremi ovih projekata međimurski natjecatelji imali su punu podršku Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e d.o.o. kao organizacije koja provodi projekt Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje (TIC). Djelatnici TIC-a pratit će i provedbu projekata. Priprema i provedba ovih projekata jedan je od prvih koraka prema ostvarenju ciljeva TIC-a, a to su poticanje tehnološkog razvitka regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka, zatim stvaranje uvjeta za inkubaciju na znanju utemeljenih poduzeća, stvaranje uvjeta za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija, te jačanje regionalnih i međunarodnih partnerstva. Djelovanje TIC-a podupire BICRO u okviru programa TEHCRO.
 
Također, upravo je u tijeku i drugi krug zaprimanja prijava u Program provjere inovativnog koncepta, sa rokom prijave projekata do 15. listopada 2010. godine.
 

Više informacija o PoC programu i dokumentacija potrebna za prijavu dostupni su ovdje. 

 

Potpisivanje ugovora – s lijeva na desno: Matija Derk, direktor REDEA-e; Dalibor Marijanović, direktor BICRO-a; Mario Petković, direktor tvrtke Marti d.o.o.; Darko Gotal, direktor tvrtke Gotal IFN d.o.o.