POTPISAN SPORAZUM O FINANCIRANJU MEÐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE

POTPISAN SPORAZUM O FINANCIRANJU MEÐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE

Projekt osnivanja Međimurske energetske agencije (MEA) odobren je za financiranje od strane EU u svibnju 2007. godine. Ipak, od odobrenja projekta pa do samog potpisivanja sporazuma trebala je proći zahtjevna procedura pregovaranja o svim detaljima djelovanja buduće energetske agencije. Postupak je uspješno završen nakon nekoliko mjeseci pregovora potpisivanjem Financijskog sporazuma 28.09.2007. godine između Međimurske županije i Izvršne agencije za konkurentnost i inovacije (EACI).
 
Financijski sporazum odnosi se na dodjelu 296.732 EUR od strane EU za osnivanje i djelovanje energetske agencije u razdoblju od 3 godine. Nakon ovog razdoblja očekuje se da će agencija postati potpuno operativna i samoodrživa.
 
U Europskoj uniji je do sada osnovano oko 400 lokalnih i regionalnih energetskih agencija, a MEA je prva lokalna energetska agencija u Republici Hrvatskoj. Sredstva za osnivanje i djelovanje dijelom su dobivena iz programa Inteligentna Energija u Europi (IEE) koji je Hrvatskoj prvi puta postao dostupan 2006. godine. Nositelj projekta je Međimurska županija, dok je operativne poslove oko pripreme projektne dokumentacije i prijave projekta odradila REDEA. Partneri kod osnivanja MEA-e bili su grad Lleida iz Španjolske u ulozi glavnog koordinatora i grad Montpellier iz Francuske koji su u okviru projekta također osnovali svoje energetske agencije. Ovakav način zajedničkog osnivanja više energetskih agencija primjenjuje se kako bi se od samog početka njihovog djelovanja poticala suradnja koja je preduvjet za širenje najboljih praksi na području energetike te za uspješno prijavljivanje i provedbu međunarodnih projekata.
 
Partneri u Hrvatskoj uključeni u osnivanje agencije i koji će sudjelovati u budućim aktivnostima agencije djeluju na cijelom nizu područja a obuhvaćaju: jedinice lokalne samouprave (gradovi Čakovec, Prelog i Mursko Središće); institucije gospodarstva (Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora); nevladine organizacije (udruge Nobilis i Potrošač); ministarstva (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva); znanstvene institute i institucije (Energetski institut Hrvoje Požar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet elektrotehnike i računarstva); i gospodarske subjekte (INA, Končar i PIPO). Djelovanjem agencije partnerski krug će se dodatno proširiti na ostale relevantne čimbenike, što se posebno odnosi na zainteresirane tvrtke iz Međimurja.
 
MEA će biti osnovana od strane Međimurske županije kao neprofitno društvo sa ograničenom odgovornošću, a sa svojim djelovanjem će početi u studenom. Agencija će biti smještena zajedno sa ostalim razvojnim institucijama u prostorima bivše vojarne u kojima će uskoro biti uređen Razvojni centar Međimurske županije. Neke od ključnih aktivnosti MEA-e će biti izrada strategije energetskog razvitka Međimurske županije, promocija energetske učinkovitosti i ispitivanje potencijala za iskorištavanje obnovljivih izvora energije na području Međimurja. MEA će, između ostalog, preuzeti i dalje razvijati ove inicijative te aktivno sudjelovati u svim nacionalnim i fondovima EU vezanim uz energetiku.
 

Nakon početnog razdoblja u kojem će se postaviti organizacijski temelji i zaposliti stručni ljudi, MEA će pojedincima, privatnim i javnim organizacijama pružati cijeli spektar usluga na području energetike. Agencija će pružati podršku u uvođenju dobrih energetskih praksi, promicati koncept održivosti, pružati informacije i savjete te nuditi niz drugih usluga lokalnoj zajednici utemeljenih na specifičnim lokalnim energetskim potrebama. U svome radu agencija će biti neovisna od utjecaja sa strane ponude i potražnje i u potpunosti prilagođena lokalnom kontekstu, ekonomskim i društvenim uvjetima i geografskim karakteristikama Međimurske županije.

Više o Međimurskoj energetskoj agenciji možete saznati ovdje..