POTPISAN PARTNERSKI SPORAZUM ZA PROJEKT “HEALTH TOURISM IN THE BORDERS”

POTPISAN PARTNERSKI SPORAZUM ZA PROJEKT “HEALTH TOURISM IN THE BORDERS”

U Keszthely-u je u četvrtak, 4.3.2010.g. potpisan Sporazum o partnerstvu za prekogranični projekt „Health tourism in the borders“ između mađarske Razvojne agencije Balaton iz Siofoka i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e. Projekt će biti sufinanciran iz programa IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007 – 2013. Opći cilj projekta je utvrđivanje važnosti zdravstvenog turizma u konkurentnosti ruralnih područja u pograničnom području i identificiranje najvažnijih faktora uspjeha. Istraživanje u sklopu projekta će obuhvatiti Međimursku županiju, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku, te u Mađarskoj županije Zala, Somogy i Baranya. Predviđeno trajanje projekta je 16.mj. – od 1. ožujka 2010. g. do 30. lipnja 2011. g. Projekt je vrijedan 195.906,00 EUR.

Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu ključno je za početak provođenja svih aktivnosti koje su predviđene u sklopu projekta. Sa ovim dokumentom utvrđen je poslovnik za aktivnosti koje trebaju biti obavljene i odnose koji će upravljati poslovima partnerstva postavljenim kako bi se završio spomenuti Projekt. Ovaj Sporazum također je utvrdio međusobne odgovornosti koje se tiču administrativnog i financijskog upravljanja Projektom.
Definirano je da je Vodeći partner, Razvojna agencija Balaton, odgovorna za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta. Mađarska razvojna agencija je vodeći korisnik IPA sufinanciranja i upravljat će fondom u skladu sa detaljima ovog Sporazuma o partnerstvu. Vodeći partner preuzima odgovornosti za cjelokupni projekt u odnosu na Ugovorno tijelo kako je utvrđeno u Ugovoru o sufinanciranju. REDEA, kao projektni partner je odgovorna za izvršavanje pojedinih projektnih aktivnosti za postizanje neposrednih rezultata na način i u opsegu kako je to naznačeno u IPA Ugovoru o sufinanciranju priloženom ovom sporazumu.
 
REDEA, kao projektni partner se složila o poduzimanju svih potrebnih koraka koje vodećem partneru omogućavaju usuglašavanje sa svim odgovornostima kao što su određene u IPA ugovoru o sufinanciranju.