POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ “EU PROJECT MANAGER” – NOVI PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKE I

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ “EU PROJECT MANAGER” – NOVI PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKE I

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA i Sveučilište Pannonia iz Nagykanizse zajednički provode projekt Mladi i razvoj lokalnog gospodarstva. Projekt je financiran iz programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Mađarska, a ukupna vrijednost projekta je 213.073,00 €.

Cilj projekta je omogućiti da se deset mladih visokoobrazovanih ljudi iz Nagykanizse i 10 iz Međimurske županije vrate u njihova matična mjesta. Kandidati bi trebali imati aktivnu ulogu u razvoju lokalnog gospodarstva kroz stvaranje, planiranje i provedbu projekata iz različitih ekonomskih sektora, te uz to imati i sposobnosti/vještine i kompetencije potrebne za izgradnju široke mreže domaćih i međunarodnih partnerstava nakon završetka projekta.

Mladi ljudi uključeni u program pohađat će desetomjesečni specijalistički studij projektnog menadžmenta, u obliku dopisne nastave na engleskom jeziku. Tijekom programa koji će trajati ukupno 352 sata bit će obrađeni sljedeći sadržaji: opći, strateški, projektni menadžment i menadžment ljudskih potencijala, povezani s izradom, planiranjem i provedbom projekata. Osim predavanja, važni oblici nastave bit će i studije slučaja, diskusije, igranje uloga i timski rad. Dok traje edukacija, bit će također izrađen kurikulum za e-učenje na engleskom jeziku.
Na ovaj način želimo doprinijeti stvaranju prilika za bolji posao i život u prekograničnom području.

 

Poslijediplomski specijalistički studij EU project manager – osnovne informacije:


Akreditirani specijalistički studij u trajanju od 1 godine koji nosi 60 ECTS bodova, po završetku kojega polaznici stječu naziv  specijalist za EU projektni management. Provodi ga Sveučilište Pannonia iz Nagykanizse, a studij je za polaznike besplatan.

Kompletna nastava, uključujući polaganje ispita i pripremu radova, održavat će se na engleskom jeziku. Primjenjivat će se kombinirani model nastave – uz nastavu na daljinu, nastava će se održavati i uživo. Predviđeno je 14 vikenda nastave (petak i subota po 8 sati) u Nagykaniszi i 8 vikenda (također petak i subota) u Čakovcu, odnosno, sveukupno 352 sata nastave.


Trajanje programa: 2 semestra

Popis kolegija:

Poslovna ekonomija
Opći menadžment
Organizacijske tehnike
Upravljanje timovima
Komunikacija
Upravljanje projektima I.
Projektno planiranje
Strateški menadžment
Regionalni razvojni projekti
Projektni softver

EU natječaji
Upravljanje ljudskim potencijalima
Projektni marketing
Upravljanje projektima II.
Financiranje projekata
Međunarodni prijevoz i logistički projekti
Poslovna simulacija
RDI projekti (projekti istraživanja i razvoja)
Turistički projekti

Izborni predmeti (kandidati će birati jedan od dva ponuđena predmeta)
Projekti nekretnina
Upravljanje uslugama

Natječaj za upis polaznika bit će objavljen 16. kolovoza 2011. u lokalnim medijima i na mrežnim stranicama REDEA-e.


Više informacija o samom projektu i studiju: http://developmentacademy.uni-pen.hu/en/