POMOĆNIK MINISTRA KORAJ I REDEA ODRŽALI PREDAVANJE ZA ŠTRIGOVSKE PODUZETNIKE

POMOĆNIK MINISTRA KORAJ I REDEA ODRŽALI PREDAVANJE ZA ŠTRIGOVSKE PODUZETNIKE

Pred tridesetak poduzetnika iz Općine Štrigova pomoćnik ministra poduzetništva i obrta, Stjepan Koraj i predstavnici REDEA-e, održali su 07. studenog u Štrigovi, predavanje na temu uloge i aktivnosti MINPO-a i REDEA-e u potpori poduzetništvu. Pomoćnik ministra je nazočne informirao o poduzetom od strane Ministarstva u cilju razvoja poduzetništva i obrtništva od početka svog mandata te postignutim i očekivanim rezultatima. REDEA je predstavila svoje aktivnosti i prezentirala programe potpora koji su na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima te pozvala zainteresirane da se obrate djelatnicima REDEA-e za dodatne informacije i pomoć u pripremi prijava na natječaje. Nakon prezentacija uslijedila je zanimljiva diskusija o poduzetničkim temama.