PODSJETNIK ZA KORISNIKE PODMJERE 17.1.

PODSJETNIK ZA KORISNIKE PODMJERE 17.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je PODSJETNIK vezan uz podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka kojim želi skrenuti pozornost da se zahtjev za isplatu potpore smatra podnesenim tek kada korisnici dostave Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu potpore preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu potpore u AGRONET-u,  korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“.

Potvrdu o podnošenju potrebno je ispisati, pečatiti, potpisati te dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Ukoliko je lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije, šalje se na sljedeću adresu:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Zagrebačkoj županiji
Ozaljska 10/I
10000 Zagreb
Tel: 01/6446-299, 01/6446-300

Više informacija možete vidjeti OVDJE.