PODMJERA 19.4. TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 18. lipnja 2018. godine objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” – provedba tipa operacije 19.4.1. “Tekući troškovi i animacija”, a sve u okviru mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je isplata potpore za provedbu aktivnosti tekućih troškova i animacije.

Prihvatljivi korisnici su: LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • tekući troškovi;
  • animacija.

Za nastale troškove potrebno je prikupiti ponude (jedna ili tri sadržajno usporedive ponude) sukladno tablici:

Ukupan iznos troška (u HRK bez PDV-a)
Najveći iznos prihvatljivih troškova (tablica 1. Priloga I) Broj ponuda
Više od 35.000,00 Bez ograničenja u tablici 1. Priloga I. 3
Više od 35.000,00 Iznad ograničenja u tablici 1. Priloga I. 3
Više od 35.000,00 Ispod ograničenja u tablici 1. Priloga I. 1*
Manje od 35.000,00 Bez ograničenja u tablici 1. Priloga I. 1*
Manje od 35.000,00 Iznad ograničenja u tablici 1. Priloga I. 3
Manje od 35.000,00 Ispod ograničenja u tablici 1. Priloga I. 1*

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti.

Odabrani LAG putem AGRONET-a podnosi Zahtjev za isplatu za troškove nastale u obračunskom razdoblju u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

Iznimno za obračunsko razdoblje od 1. ožujka 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine korisnici su obvezni poslati Zahtjev za isplatu do 15. srpnja 2018. godine.