POČETAK PROVEDBE PROJEKTA SEFIK

Posjetom flamanskih partnera Međimurju i održavanjem prvih sastanaka i radionica započela je provedba projekta suradnje međimurskih i flandrijskih institucija – SEFIK (Seeds for innovative knowledge). SEFIK je projekt pripremljen od strane Razvojne agencije regije Srednje-zapadna Flandrija i Regionalne razvojne agencije Međimurje za program Flandrijske Vlade – Suradnja Flandrije i zemalja srednje i istočne Europe – javni poziv 2008. Cilj projekta je omogućiti suradnju i umrežavanje institucija dviju regija koje bi ubudućnosti zajednički sudjelovale u EU projektima. Nadalje, projekt uključuje i transfer znanja i metodologija razvijenih kroz projekte Knowledge Valorisation i TOMIS od strane flamanskih ka međimurskim institucijama. Partneri na projektu su i tehničko sveučilište KATHO iz Roeselarea te Međimurska županija.
U ponedjeljak, 8. lipnja, održani su uvodni sastanci te su se flamanskim partnerima prezentirali REDEA, Međimursko Veleučilište i Međimurska energetska agencija. Flamansku delegaciju činili su dva predstavnika provincije Zapadna Flandrija, dvoje profesora sa sveučilišta KATHO te predstavnica Regionalne razvojne agencije regije srednje-zapadna Flandrija. Raspravljano je o mogućim vidovima suradnje te o područjima od obostranog interesa.
U utorak, 9. lipnja, na programu je bilo predstavljanje flamanskih partnera te radionice o metodologiji TOMIS i konceptu KNOWLEDGE VALORISATION. Flamanci su prezentirali regiju iz koje dolaze, a karakteristika Zapadne Flandrije je visoka industrijaliziranost, niska stopa nezaposlenosti i velik broj sveučilišta i veleučilišta. Također, ono što vrlo dobro funkcionira u Zapadnoj Flandriji jest suradnja obrazovnih institucija i gospodarstva, a kroz primjenu koncepta flamanskog projekta KNOWLEDGE VALORISATION namjerava se doprinijeti jačanju istovrsne suradnje i u Međimurju. Metodologija TOMIS jest skup postupaka i preporuka koje je nužno slijediti pri kreiranju i izradi strateških razvojnih planova.

Projektom dalje slijedi priprema za implementaciju koncepta KNOWLEDGE VALORISATION te posjet međimurskih partnera Zapadnoj Flandriji i upoznavanje s tamošnjim institucijama i mogućnostima za suradnju.