IZRADA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA ZA LAG-ove NA PODRUČJU MEĐIMURJA

IZRADA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA ZA LAG-ove NA PODRUČJU MEĐIMURJA


U tijeku je priprema dokumenata lokalnih razvojnih strategija za lokalne akcijske grupe na području Međimurja u čiju je izradu kao član konzorcija uključena i REDEA. 
Da podsjetimo, krajem prošle godine u Međimurskoj županiji osnovane su tri lokalne akcijske grupe (LAG) i to:

  • LAG „Mura – Drava“ koji obuhvaća područje općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Orehovica i Sveta Marija, grada Preloga te općine Legrad u susjednoj Koprivničko-križevačkoj županiji;
  • LAG „Središnje Međimurje“ koji obuhvaća područje općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Mala Subotica, Podturen, Pribislavec, Vratišinec te grada Čakovca;
  • LAG „Međimurski bregi i doli“ koji obuhvaća područje općina Nedelišće, Gornji Mihaljevec, Strahoninec, Sv. Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Selnica, Šenkovec i Štrigova.

 

Lokalne razvojne strategije (LRS) u različitim su fazama izrade. Dok je ona LAG-a „ Mura-Drava“ u završnoj fazi nakon održana dva kruga konzultacija s dionicima, za LRS LAG-a „Središnje Međimurje“ finalizira se analiza stanja te razvojnih problema i potreba nakon što su 29. siječnja održane radionice s javnim, gospodarskim i civilnim sektorom, nakon čega će uslijediti definiranje strateških ciljeva i razrada pripadajućih prioriteta i mjera. Pri izradi LRS LAG-a „Međimurski bregi i doli“ predstoje prve radionice s dionicima koje će se održati  sredinom veljače kako bi se prikupile razvojne potrebe, planovi i potencijalni projekti što većeg broja dionika.

 

Ukratko, lokalna akcijska grupa (LAG) predstavlja partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja. Osnivanje LAG-ova sastavni je dio mjere LEADER, mehanizma provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na provedbi lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe. Na osnivanju LAG-ova radi se od svibnja prošle godine, a izradom lokalnih strategija razvoja taj se proces zaokružuje.

 

Temeljem izrađenih strategija članovi LAG-ova imat će priliku prijavljivati zajedničke projekte na natječaje iz različitih izvora financiranja, a prva se prilika pruža u okviru Mjere 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja (LEADER). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavijestila je putem svojih internetskih stranica potencijalne korisnike da je raspisivanje prvog natječaja  (koje je bilo predviđeno polovicom siječnja) za tu mjeru odgođeno, s obzirom na to da se još uvijek čeka prijenos ovlasti od Europske komisije. O novom terminu raspisivanja natječaja potencijalni korisnici će biti pravodobno obaviješteni.