PILOT PROJEKTI NA FARMI ZA TESTIRANJE REZULTATA SHEME NAGRAĐIVANJA ZA POBOLJŠANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

PILOT PROJEKTI NA FARMI ZA TESTIRANJE REZULTATA SHEME NAGRAĐIVANJA ZA POBOLJŠANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

Kratak opis natječaja:

Opći cilj ovog Pilot projekta je promicanje daljnjeg razvoja rezultata poljoprivredno-okolišnih shema plaćanja.

Specifični ciljevi poziva su:

– Promicanje dizajna, razvoj i uporabu u ruralnim područjima kroz rezultate shema naknade za očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti,
– Povećanje razumijevanja čimbenika koji doprinose uspjehu ili neuspjehu takve sheme,
– Identificiranje mogućnosti i uvjeta za povećanje korištenja takvih programa u EU,

– Postizanje ekoloških rezultata dizajniranih razvojem, ispitivanjem i primjenom široke potrebe praćenja za provjeru ekoloških postignutih rezultata,
– Promicanje i povećanje svijesti te bolje razumijevanje prednosti rezultata na temelju sheme nagrađivanja posebno u ruralnim zajednicama.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihjvatljivi korisnici projekta moraju biti javna i privatna tijela, nevladine organizacije, sveučilišta ili istraživački instituti.

Prihvatljive aktivnosti:

– Dizajn, implementacija, koordinacija i upravljanje projektom,
– Unutarnja i/ili vanjska revizija podnositelja zahtjeva i trećih osoba koja primaju financijsku potporu iz projekta,
– Podizanje svijesti, trening i diseminacijske aktivnosti,
– Studije, analize i mapiranje aktivnosti izravno povezanih s projektom dizajna, praćenje i vrednovanje,
– Podugovaranje za određene aktivnosti potrebnih za provedbu projekta, koje uključuju obuku poljoprivrednika, praćenje akcije, provjere i revizije i drugo,
– Financijska potpora trećim stranama koje djeluju na farmi.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 60.000 €.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Natječaj je otvoren do: 15.9.2015.

Više informacija dostupno je OVDJE.