OTVORENI NATJEČAJI U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EU STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

OTVORENI NATJEČAJI U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EU STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Ovo ljeto obiluje raspisanim natječajima pa s obzirom na to da je posljednjih dana (i tjedana) objavljeno njih više iz Europskog socijalnog fonda kao i prvi natječaj za pripremu projekata u okviru EU Strategije za dunavsku regiju, u nastavku ih posebno izdvajamo radi lakšeg snalaženja čitatelja naših internetskih stranica, ali i kao podsjetnik na rokove.

START (EU STRATEGIJA ZA DUNAVSKU REGIJU)

Otvoren natječaj: od 18. 7. 2014. do 17. 9. 2014.

Područje (stupovi suradnje): povezivanje dunavske regije, očuvanje okoliša u dunavskoj regiji, izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji, izgradnja institucionalnih kapaciteta i suradnje u dunavskoj regiji

Prijavitelji: javne i privatne pravne osobe (institucije, nevladine i organizacije civilnog društva) iz minimalno dvije zemlje dunavske regije


OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT
(ESF)

Otvoren natječaj: od 29. 7. 2014. do 1. 10. 2014.

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, pružanje potpore i usluga poduzetnicima

Prijavitelji: gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike


MIKRO PROJEKTI PODRŠKE INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA MALIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA LOKALNI RAZVOJ
(ESF)

Otvoren natječaj: od 21. 7. 2014. do 6. 10. 2014.

Područje: civilno društvo

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, zadruge


JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
(ESF)

Otvoren natječaj: od 21. 7. 2014. do 22. 9. 2014.

Područje: civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, sindikati, škole, vrtići, zadruge


UNAPREĐIVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU UZ PRIMJENU HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA
(ESF)

Otvoren natječaj: od 24. 6. 2014. do 19. 9. 2014.

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: visoka učilišta, znanstvene institucije


ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA III
(ESF)

Otvoren natječaj: od 4. 7. 2014. do 5. 9. 2014.

Područje: socijalne usluge, socijalna uključenost

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, škole, visoka učilišta, vrtići, zadruge

 

Stratesko-planiranje 1