OTVORENA JAVNA RASPRAVA „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“

OTVORENA JAVNA RASPRAVA „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“

minpoMinistarstvo poduzetništva i obrta za sve svoje članove Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, izdalo je obavijest kako je otvoreno e-savjetovanje o EU natječaju za “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”. Sudjelovati u e-savjetovanju putem slanja komentara i prijedloga bit će moguće do 15. svibnja putem poveznice eSavjetovanje.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3„Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“;Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT–a“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 3 milijuna EUR. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Poziv je namijenjen MSP-ovima koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u potpomognutim područjima sukladno indeksu razvijenosti , s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Po završetku javne rasprave planirano je otvaranje javnog poziva u drugom kvartalu 2015. godine.

NAPOMENA: Na natječaj, kada on bude objavljen, NEĆE se moći javiti:
•    prijavitelji koji nemaju registrirano sjedište u jedinicama područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u I. i II. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).