OSNOVNOŠKOLCI SUDJELOVALI NA KREATIVNOJ RADIONICI „PRIČA JEDNOG JUNAKA“

OSNOVNOŠKOLCI SUDJELOVALI NA KREATIVNOJ RADIONICI „PRIČA JEDNOG JUNAKA“

 

U sklopu projekta „Attractour – Revitalizacija kulturnog nasljeđa u turističke atrakcije na području Međimurske županije i regije Letenye kao jedna od projektnih aktivnosti 12. studenoga 2018. godine u Međimurskoj palači turizma održala se kreativna radionicu za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu „Priča jednog junaka“ – o sigetskom junaku Nikoli IV. Zrinskom iz obitelji Zrinski u Međimurju.

Na radionici je sudjelovalo 20-ak učenika iz Prve osnovne škole Čakovec (2. razred).  Interaktivnu radionicu su održale djelatnice Muzeja Međimurja Čakovec Tajana Vidović  i Ines Virč te na zanimljiv način upoznale učenike sa sigetskim junakom Nikolom IV. Zrinskim i prezentirale  osnovne povijesne činjenice o obitelji Zrinski, upoznale ih sa članovima obitelji Zrinski i njihovim obiteljskim grbom. Nakon prezentacije učenici su izrađivali vlastite grbove koje su pojedinačno predstavili i objasnili njihov sadržaj.  Ovo je bila treća u nizu od 4 radionica koje su planirane projektom.

Projekt Attractour započeo je 1. rujna 2017. godine i trajat će do 30. travnja 2019. godine, a financiran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.499.277,92 EUR, od toga je sufinanciranje EU 85% u iznosu od 1.274.386,23 EUR. Javna ustanova REDEA je nositelj projekta, a projektni partneri su Međimurska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Grad Letenye i Sveučilište Panonnia – Kampus Nagykanizsa.