OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (ŠKOLSKA GODINA 2018.-2019.)

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (ŠKOLSKA GODINA 2018.-2019.)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 10. svibnja 2018. Otvoreni trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga na natječaj “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018.-2019.)”.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice regionalne (područne) samouprave koji su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola). Vodeća partnerska  organizacija može biti samo javno tijelo koje je –osnivač osnovnih škola iz županija razvrstanih u područja s indeksom razvijenosti ispod 105 % (skupina  I.,  II.  i  III.).

Prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje  jednom javnom osnovnom školom. Da bi projektni prijedlog bio prihvatljiv obavezni partner moraju biti javne osnovne škole sa sjedištem u jedinicama područne  (regionalne)  samouprave s indeksom razvijenosti ispod 105 % prosjeka Republike Hrvatske.

Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci, a sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2018./2019.

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je indikativan iznos od 27.000.000,00 kn. Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 kn.

Prijavitelj ne može dostaviti više od jedne prijave na ovaj Poziv. U slučaju odbijanja projektnog  prijedloga u  bilo  kojem  koraku  postupka  dodjele, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog. Prijavitelj  može  istovremeno  biti  partner  u  projektnom prijedlogu nekog drugog prijavitelja.

Više o pozivu i natječajnoj dokumentaciji pročitajte OVDJE.