izjava_korisnika_o_nemogucnosti_odbitka_pretporeza