ODRŽANO SAVJETOVANJE

ODRŽANO SAVJETOVANJE

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. i Međimurska županija organizirale su u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unijeAMPEU savjetovanje o Programu za cjeloživotno učenje. Savjetovanje se održalo 19. prosinca 2012. godine u Tehnološko – inovacijskom centru Međimurje.

 

Na savjetovanju su predstavljeni potprogrami Comenius, za vrtiće i osnovne škole te Leonardo da Vinci, za srednje škole, osposobljavanje i usavršavanje. U sklopu potprograma Comenius predstavljen je projekt „WE!“ (skr. „We are Europe“) u kojemu sudjeluje područni odjel Cipelica Dječjeg vrtića Čakovec, a sudionici su od  gđe. Adrijane Višnjić Jevtić, koja aktivno participira u ovom projektu, mogli čuti njihova iskustva u pripremi projekta i u samoj provedbi. Dati su primjeri isto tako uspješnih projekata koji su provedeni u sklopu potprograma Comenius i Leonardo da Vinci. Posebno je istaknuto kako je interes za ovim potprogramima sve veći, što se očituje i u vrlo visokoj iskorištenosti dostupnih sredstava. Konkurencija za sredstva iz potprograma Leonardo da Vinci je i dalje manja u odnosu na potprogram Comenius.

 

Sudionici savjetovanja mogli su stručnjakinjama iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije postavljati pitanja o ovim potprogramima, tražiti savjete o pripremi projekata, kao i njihovoj provedbi.

 

Savjetovanje je bilo vrlo dobro posjećeno, a najviše interesenata bilo je iz predškolskog odgoja te osnovnih i srednjih škola.

Prezentacije sa savjetovanja možete preuzeti na sljedećim linkovima:

 

Potrogram Comenius

 

Potrogram Leonardo da Vinci