ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA ZA TRENERE U OKVIRU PROJEKTA ePOSLOVANJE

ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA ZA TRENERE U OKVIRU PROJEKTA ePOSLOVANJE

U okviru projekta ePoslovanje – Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja od 22. do 24. ožujka 2011. godine u poslovnim prostorima REDEA-e održana je edukacija za trenere iz područja elektroničkog poslovanja.

Projekt ePoslovanje provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske uz suradnju s vanjskim ekspertima. Glavni cilj projekta je poboljšati konkurentnost hrvatskih subjekata malog gospodarstva putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja.  Projektom će se ostvariti suradnja s poduzetničkim potpornim institucijama te poslovnom zajednicom s ciljem razvoja vještina e-poslovanja i konkurentnosti hrvatskih subjekata malog gospodarstva. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih je prva usmjerena na poduzetničke potporne institucije a druga na subjekte malog gospodarstva.
Edukacija iz područja e-poslovanja je održana kao dio komponente 1 projekta  cilj koje je povećati kapacitete deset poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području Republike Hrvatske, jedna od kojih je REDEA. U edukaciji su, uz djelatnike REDEA-e, sudjelovali i predstavnici tvrtki članica Međimurskog IT Clustera, te Međimurske županije. Edukaciju su vodili stručnjaci iz različitih područja elektroničkog poslovanja Siniša Begović, Davor Maričić i Sanja Penić. Kroz predavanja, praktične primjere, vježbe i skype razgovore s voditeljima portala seebiz.eu i net.hr obrađen je širok spektar primjene e-poslovanja za povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Stečena znanja prenosit će se dalje kroz specijalizirane edukacije namijenjene poduzetnicima koje će se održavati u učionici koja će biti opremljena u okviru projekta. Edukacije za poduzetnike, kao i ostale aktivnosti na podizanju svijesti lokalnih subjekata malog gospodarstva o e-poslovanju i e-trgovanju, te pružanje izravne podrške u tom području čine komponentu 2 projekta.

 

Definicije osnovnih pojmova:
Elektroničko poslovanje (e-business) obuhvaća sve aktivnosti koje poduzimaju pravne ili fizičke osobe radi stvaranja i razmjene dobara ili usluga, koristeći pritom suvremene informacijske i komunikacijske usluge.
Elektroničko trgovanje (e-commerce) označava korištenje interneta i elektroničkog komuniciranja za marketing i prodaju proizvoda i usluga.
Više informacija o projektu ePoslovanje može se dobiti upitom na adresu elektroničke pošte info@eposlovanje.eu