ODRŽANA RADIONICA SUVREMENI TRENDOVI U SUSTAVIMA GRIJANJA

ODRŽANA RADIONICA SUVREMENI TRENDOVI U SUSTAVIMA GRIJANJA

Radionica s jesenskom tematikom Suvremeni trendovi u sustavima grijanja održana je 22. rujna u Scheierovoj zgradi u Čakovcu u organizaciji REDEA-e.

Pred nama je još jedna sezona grijanja. U razvijenim europskim državama na proizvodnju topline za stambene i poslovne objekte otpada oko 40 % ukupne potrošnje energije što znači da su najveće uštede moguće upravo u sustavima grijanja. Cijene energenata u bliskoj budućnosti će zasigurno rasti. Naime, osim u cijeni električne energije Hrvatska za EU jako zaostaje i u cijenama plina. Važno je i pitanje dostupnosti jer je najskuplji energent onaj kojeg nema (prisjetimo se siječanjske plinske krize). Proizvodnja topline iz neobnovljivih izvora također ima značajan negativan utjecaj na okoliš. Imajući na umu ove činjenice REDEA je u suradnji sa stručnjacima i vodećim hrvatskim i svjetskim proizvođačima termotehničke opreme organizirala radionicu u kojoj su predstavljena suvremena rješenja koja mogu biti primijenjena već danas.

Održana predavanja

Nakon uvodnog predavanja i predstavljanja projekta NIMSEC u okviru kojeg je radionica održana, Prof. dr. sc. Srećko Švaić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje održao je predavanje o biomasi kao potencijalnom obnovljivom energentu. U predavanju je istaknuta važnost obnovljivih izvora energije te potreba za povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora ukoliko se želi održati i poboljšati kvaliteta života i okoliša. Posljednjih godina sve više sazrijeva spoznaja, kako na lokalnom tako i na globalnom planu, o dobrobiti pridobivanja toplinske energije iz biomase. Između različitih vrsta biomase drvna ima najširu primjenu. Dobro osmišljeni šumski kompleksi predstavljaju održivi izvor energije, mogu se obnavljati, CO2 su neutralni i dobra su zamjena za postojeća fosilna goriva. Uz to danas praktički nema tehničkih prepreka koje bi sputavale rast uporabe drveta, posebice kad se znaju prednosti koje ona nosi. U predavanju su prikazana i osnovna svojstva te načini korištenja biomase. Zaključak predavanja je da korištenje drvne mase kao sirovine za dobivanje toplinske energije ima sigurnu budućnost jer pridonosi održivom razvoju, smanjenju emisije stakleničkih plinova i otvaranju novih radnih mjesta, smanjuje stopu migracije stanovništva iz ruralnih sredina, podiže opću svijest o potrebi očuvanja okoliša, predstavlja važan faktor stabilnosti zajednice povećanjem neovisnosti o uvozu energenata, te se brzo otplaćuje kroz razliku u cijeni goriva.

Ravnatelj Graditeljske škole Čakovec, Zoran Pazman prezentirao je korake koje je ova škola poduzela na području uključivanja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u nastavni program. Uz projekt REVETIS i Regionalni centar strukovnog obrazovanja u održivoj gradnji i obnovljivim izvorima energije koji djeluje u okviru škole tu je i niz drugih inicijativa koje ovu školu svrstavaju u red vodećih u Hrvatskoj i čine je primjerom najbolje prakse u prihvaćanju novih tehnologija i pripremi učenika za profesionalnu karijeru. www.gsc.t-com.hr; www.revetis.hr

Nadovezujući se na predavanje prof. Švaića, Marko Grđan iz međimurske tvrtke Centrometal predstavio je kotlove na drva s klasičnim ili pirolitičkim izgaranjem te kotlove na drvene pelete koji su dio širokog proizvodnog programa ove tvrtke. U predavanju je naglašena potreba za uzimanjem u obzir svojstava drvne biomase, posebice vlage, kod odabira kotla. Spomenuto je da je u razvijenim europskim državama uobičajena praksa sušenja drva najmanje jednu godinu u šumi prije korištenja za ogrjev što kod nas nije slučaj. Stoga je kod nas korištenje kotlova s pirolitičkim izgaranjem koji imaju stupanj iskoristivosti veći od 90 % djelomice ograničeno zbog činjenice da ogrjevno drvo za ove kotlove ne smije imati više od 25 % vlage. Komfor korištenja kotlova na drva u modernim izvedbama znatno je povećan te je kod pirolitičkih kotlova dovoljno jedno loženje tjedno. Kod kotlova na drvene pelete komfor je potpun jer je punjenje kotla automatizirano. Uzevši u obzir cijenu drvne biomase i drvenih peleta ovi kotlovi su izrazito isplativa investicija. www.centrometal.hr

Potreba za sustavnim pristupom sustavima grijanja posebno je naglašena u predavanju Kemala Loje iz tvrtke Danfoss. Predstavljena su rješenja u regulaciji temperature prostora. Dobrom regulacijom temperature u prostoru na svakih sniženih 10C štedi se 5 – 7 % energije, dok se ugradnjom radijatorskih termostata i regulacije diferencijalnog tlaka može uštedjeti do 30 % energije. Uštede u hidraulici sustava grijanja i hlađenja ostvaruju se ugradnjom automatskih balans ventila, regulacijskih ventila i frekventnih pretvarača dok se rješenjima za pripremu potrošne tople smanjuje potrošnja vode, štedi energija potrebna za zagrijavanje vode i pogon crpke te se smanjuju gubici akumulirane energije u spremniku. Predstavljen je sustav etažnog grijanja s centralnim izvorom topline kakvi su već obveza za sve veće objekte u EU. Sustav omogućuje individualnu regulaciju temperature, regulaciju temperature na svakom radijatoru i pripremu sanitarne tople vode u svakom stanu kada i koliko je potrebno. Na taj način postiže se visoka udobnost te se omogućuje pravedna naplata (prema potrošenom, a ne prema kvadraturi stana) i energetska učinkovitost. www.danfoss.com

Toplinske crpke koje se sve više primjenjuju predstavio je Dinko Uzelac iz tvrtke Vaillant. Tehnologija toplinskih crpki primjenjuje se ponajviše u novogradnjama koje trebaju biti niskoenergetski objekti s niskotemperaturnim sustavom grijanja. Kod postojećih objekata je prije odabira toplinskih crpki potrebno napraviti procjenu toplinskih gubitaka i detaljni pregled postojećeg sustava grijanja te na temelju toga procijeniti isplativost ugradnje. Najveću iskoristivost imaju toplinske crpke koje koriste vodu pa je, zbog dostupnosti podzemnih voda u Međimurju, ovu tehnologiju svakako potrebno uzeti u obzir prilikom projektiranja novih objekata. Vaillant, uz provjerenu kvalitetu, nudi i paket usluga povezanih s toplinskim crpkama koji uključuje izradu idejnog projekta, nadzor nad izgradnjom, puštanje u pogon, daljinsko praćenje rada i otklanjanje eventualnih grešaka te deset godina jamstva na najvažnije dijelove sustava. www.vaillant.hr

Osim samih obnovljivih izvora energije cilj radionice je bio predstaviti i moguće uštede u korištenju klasičnih, neobnobljivih izvora energije. Tako je Vladimir Turina iz tvrtke Viessmann predstavio mogućnosti za modernizaciju grijanja primjenom kondenzacijske tehnike. U predavanju je ukazano na potrebu razlikovanja između potrebe za energijom „na brojilima“ (količina energije koja mora biti na raspolaganju da bi instalacija grijanja, ventilacije, pripreme PTV i hlađenja postigli normirane vrijednosti temperature u prostoriji i temp. PTV) i potrebe za primarnom energijom (količina energije koja obuhvaća ne samo količinu energije iz energenta, nego i pomoćnu energiju za rad energetskih instalacija i energiju potrebnu za pretvorbu i transport korištenog energenta). Prema njemačkim propisima o energetskim iskaznicama građevinskih objekata koji su detaljniji od novih hrvatskih propisa, kod praćenja ušteda energije potrebno je pratiti potrošnju obje vrste energije. Zaključak prezentacije je da je moguće postizanje značajnog rasta energetske efikasnosti zgrade putem modernizacije grijanja na postojećim objektima. Vrlo niski troškovi energenata zahtijevaju najviše investicije dok se kondenzacijska tehnika nudi kao kompromisno rješenje. www.viesmann.hr

 
Radionica je bila izvedena kao niz komplementarnih predavanja u kojima su prisutni dobili uvid u trenutno stanje tehnologije te mogućnosti i koristi od njezine primjene. Istaknuta je važnost sustavnog pristupa rješavanju pitanja grijanja i hlađenja te potreba za uzimanjem u obzir mogućnosti ostvarivanja ušteda kroz korištenje suvremenih sustava kod donošenja odluke o kupnji. Dakle, jeftiniji uređaj ili tehnologija u početku može se pokazati mnogo skupljim već nakon godine dana korištenja, od skuplje, ali štedljivije tehnologije. Pri tome je potrebno uzeti u obzir potrebu za postizanjem što veće energetske neovisnosti koja ima i širu društvenu dimenziju.

Radionici su prisustvovali predstavnici tvrtki koje se bave sustavima grijanja, upravitelji škola i drugih javnih objekata, predstavnici jedinica lokalne samouprave, učenici smjera instalatera grijanja i klimatizacije u Graditeljskoj školi u Čakovcu te ostali zainteresirani građani. Veliko zanimanje i posjećenost radionice potvrđuju aktualnost ove teme te ukazuju na potrebu za daljnjim konkretnim mjerama u široj praktičnoj primjeni predstavljenih rješenja. Tvrtke koje su predstavljane na radionici već rade zajednički na implementaciji velikih projekata u regiji kakvi će se, nadamo se, uskoro početi provoditi i u Međimurju.

Fotografije s radionice:


Ivan Plačko – voditelj projekta NIMSEC za REDEA-u predstavlja projekt


Prof. dr. sc. Srećko Švaić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu


Zoran Pazman, ravnatelj Graditeljske škole Čakovec


Marko Grđan, Centrometal


Kemal Lojo, Danfoss


Dinko Uzelac, Vaillant


Vladimir Turina, Viessmann