ODRŽANA PRVA RADIONICA U SKLOPU IZRADE RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

ODRŽANA PRVA RADIONICA U SKLOPU IZRADE RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

rsz slika 1

U prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u Čakovcu, 28. 5. održana je prva radionica u sklopu izrade Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.

 

Nakon pozdravnog govora i predstavljanja metodološkog pristupa izrade razvojne strategije, 60-ak dionika iz različitih područja djelovanja (jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne institucije i poduzeća, kulturno-umjetničke udruge, organizacije civilnog društva, obrazovne i zdravstvene institucije, privatni poduzetnici, fizičke osobe) rasporedilo se u četiri radne skupine koje su moderirali predstavnici REDEA-e:

 

  1. Konkurentnost gospodarstva (Jako Horvat, voditelj Odjela za razvoj gospodarstva)
  2. Ruralni razvoj (Mihaela Pancer Zadravec, voditeljica Odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj)
  3. Društvene djelatnosti i civilno društvo (Petra Pavičić, voditeljica Odjela za razvoj ljudskih potencijala)
  4. Okoliš, prostor i infrastruktura (Ana Kralj, voditeljica Odjela za strateško planiranje)

 

Cilj svake radne skupine bio je definirati snage, slabosti, prilike i prijetnje (SWOT analiza) te glasati za razvojne probleme koji su proizašli iz rasprave i individualni rad sudionika, za svako područje obuhvaćeno radnim skupinama. Svrha ovakvog glasovanja je dobiti indikativnu listu razvojnih problema stupnjevanih prema važnosti.

 

Radni materijali proizašli iz 1. radionice uobličit će se te poslati ponovo svim članovima radnih skupina na dodatno komentiranje.

 

Rasprava o sadržaju ciljeva, prioriteta i mjera predviđena je za 2. radionicu koja će se održati početkom rujna ove godine. Na toj radionici također će se odrediti ključne riječi koje će služiti kao smjernice prilikom formuliranja vizije Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.

 

 

rsz slika 1

 

rsz slika 2