ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „OSNAŽIVANJE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2“

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „OSNAŽIVANJE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2“

konferencijaU utorak 31. ožujka 2015. održana je početna konferencija projektaLokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije u okviru  grant sheme „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“ u dvorani Tehnološko-inovacijskog centra u Čakovcu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje EU projekata,  razvio je grant shemu „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“ u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz ESF-a u iznosu od okvirno 4.000.000 eura s ciljem promicanja zapošljavanja u hrvatskim županijama kroz provedbu i pripremu inovativnih inicijativa zapošljavanja na lokalnoj razini.

Aktivnosti u okviru grant sheme podijeljene su unutar tri osnovna područja i to:
a) Podrška provedbi projekata koji su u skladu s prioritetima županijskih strategija RLJP
b) Podrška stvaranju klubova za zapošljavanje
c) Osnaživanje kapaciteta lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Upravo u okviru trećeg područja s ciljem jačanja kapaciteta LPZ-ova i jačanja partnerskog pristupa u rješavanju problema nezaposlenosti i doprinosa rastu zaposlenosti na lokalnoj i regionalnoj razini, mogućnost da apliciraju sa svojim projektima dobila su sva lokalna partnerstva za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj. Ovu je priliku uspješno realizirao LPZ Međimurske županije i to ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije – Empowering for Growth, phase 2“.

konferencija_1Kako je LPZ Međimurske županije još uvijek neformalno tijelo savjetodavnog karaktera bez pravne osobnosti, korisnik darovnice jeRegionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., koja vrši ulogu tehničkog tajništva partnerstva. Partner u provedbi projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, kao trenutni predsjedavajući u ime Partnerstva.

Cilj projekta je bolja koordinacija, priprema i provedba lokanih inicijativa i projekata LPZ-a koji će doprinijeti povećanju zaposlenosti u Međimurskoj županiji.

Projektne aktivnosti:
1. Jačanje kapaciteta LPZ-a MŽ s ciljem poboljšanja situacije na tržištu rada
2. Provedba postojećeg i izrada novog Akcijskog plana
3. Sudjelovanje projektnog  tima LPZ-a na forumu OECD-a: Partnerstvo i lokalni razvoj
4. Jačanje uloge i vidljivosti LPZ-a Međimurske županije na tržištu rada; naročito kroz formiranje Mobilnog tima LPZ-a

Tijekom čitavog projekta jedna osoba ispred tehničkog tajništva koja će koordinirati projektne aktivnosti i poslove LPZ-a biti će financirana iz projekta, što se smatra značajnim financijskim doprinosom i rasterećenjem  troškova u lokalnoj zajednici.

Ciljne skupine projekta i krajnji korisnici projekta:
1. Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije
2. Nezaposlene osobe i lokalno gospodarstvo
3. Lokalna i regionalna samouprava
4. Obrazovni sustav
5. Civilni sektor i
6. Lokalna zajednica u najširem smislu.

konferencija_2Rezultati projekta:
1. Ojačani kapaciteti ljudskih potencijala koji se bave tržištem rada u najširem smislu
2. Praćena provedba postojećeg Akcijskog plana te izrađen novi Akcijski plan za provedbu ŽRS-a i SRLJP-a
3. Posjećen OECD forum na temu: Partnerstvo i lokalni razvoj
4. Formiran Mobilni tim LPZ-a s ciljem pružanja usluga na terenu vezanih uz razvoj ljudskih potencijala
5. Korisnicima usluga LPZ-a i široj javnosti transparentnije predstavljena uloga LPZ-a Međimurske županije.

Projekt traje od 1.3.2015. do 29.2.2016., a vrijednost projekta iznosi 34.438,19 eura, od čega sufinanciranje Europske unije iznosi 29.563,19 eura.