ODRŽANA KREATIVNA RADIONICA ZA DJECU „PRIČA JEDNOG JUNAKA“

ODRŽANA KREATIVNA RADIONICA ZA DJECU „PRIČA JEDNOG JUNAKA“

U sklopu projekta „Attractour – Revitalizacija kulturnog nasljeđa u turističke atrakcije na području Međimurske županije i regije Letenye kao jedna od projektnih aktivnosti 1. lipnja 2018. godine u Muzeju Međimurja Čakovec održala se kreativna radionicu za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu „Priča jednog junaka“ – o sigetskom junaku Nikoli IV. Zrinskom iz obitelji Zrinski u Međimurju.

Na radionici je sudjelovalo 20-ak učenika iz Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala Subotica, Područna škola Držimurec – Strelec (3. razredi) zajedno s razrednicima Miroslavom Turkom i Božidarom Vadljom. Interaktivnu radionicu su održale djelatnice Muzeja Međimurja Čakovec Tajana Vidović, Ana Šestak i Ines Virč te na zanimljiv način upoznale učenike sa sigetskim junakom Nikolom IV. Zrinskim i prezentirale  osnovne povijesne činjenice o obitelji Zrinski, upoznale ih sa članovima obitelji Zrinski i njihovim obiteljskim grbom. Nakon prezentacije učenici su izrađivali vlastite grbove koje su pojedinačno predstavili i objasnili njihov sadržaj.  Ovo je bila druga u nizu od 4 radionica koje su planirane projektom – u idućoj školskoj godini održat će se još jedna za djecu predškolskog uzrasta i jedna za djecu osnovnoškolskog uzrasta nižih razreda.

Projekt Attractour započeo je 1. rujna 2017. godine i trajat će do 30. travnja 2019. godine, a financiran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.499.277,92 EUR, od toga je sufinanciranje EU 85% u iznosu od 1.274.386,23 EUR. REDEA d.o.o. je nositelj projekta, a projektni partneri su Međimurska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Grad Letenye i Sveučilište Panonnia – Kampus Nagykanizsa.