ODRŽANA EDUKACIJA „UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM“

ODRŽANA EDUKACIJA „UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM“

 

U razdoblju od 22. do 26. listopada 2012. u organizaciji Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e održana je edukacija o upravljanju projektnim ciklusom. Edukacija je bila namijenjena predstavnicima jedinica lokalne (regionalne) samouprave s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.


Tijekom edukacije, 20-tak predstavnika JL(R)S-ova steklo je teorijsko i praktično znanje o svim alatima i metodama koji su potrebni za pripremu i provedbu projekata Europske unije. Tako su, između ostalog, polaznici naučili kako identificirati probleme i ciljeve budućeg projekta već u pripremnoj fazi te kako identificirati i uključiti u projekt sve potrebne dionike. Polaznici su također detaljno upoznati s procesom pripreme prijavnog obrasca i s izradom proračuna projekta.  Velika prednost edukacije svakako je bilo mnoštvo konkretnih primjera iz REDEA-ine dugogodišnje prakse, ali i činjenica da su polaznici imali prilike raditi na analizi i pripremi projekata koji su za njihove institucije važni i koje žele u skorije vrijeme prijaviti na natječaje Europske unije. Na kraju edukacije, svaka je institucija dobila priliku za individualne konzultacije na kojima su se dodatno analizirali njihovi budući projekti.


Radionicu su vodile Bianka Logožar i Petra Pavičić, djelatnice REDEA-e s višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekta EU. Sama edukacija organizirana je uz potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u sklopu Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“.

                                                                                                                                          

 

edukacija1


edukacija3

 

edukacija2