ODABRANI SU PROJEKTI KOJI ĆE BITI FINANCIRANI U SKLOPU IPA HU – HR PREKOGRANIČNOG PROGRAMA

ODABRANI SU PROJEKTI KOJI ĆE BITI FINANCIRANI U SKLOPU IPA HU – HR PREKOGRANIČNOG PROGRAMA

Zajednički odbor za praćenje IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska odabrao je projekte koji će biti sufinancirani sredstvima Europske unije u okviru Drugog poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu spomenutog prekograničnog programa objavljen je u lipnju 2010., a zatvoren je 15.09.2010.

Prijavljena su 94 projekta od kojih je Zajednički odbor za praćenje odabrao njih 59 kojima su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od oko 13,9 milijuna eura.

Međimurske udruge i institucije sudjeluju u 16 odabranih projekata za koje su odobrena sredstva EU u iznosu od  1.760.609 eura.

Popis uspješnih prijavitelja iz Međimurja u sklopu IPA HU-CRO:

 

VODEĆI PARTNERI

IME PROJEKTA

Medimurske vode d.o.o

Tehnička dokumentacija za kanalizacijski sustav Goričan i Örtilos

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEÐIMURJE – REDEA d.o.o.

I3 (Informatics, Innovation, Incubation) & Crossbotder Clustering

Razvojna agencija Grada Čakovca  – Čakra d.o.o.

Upgrade of cultural connections on the cross-border area

 

 

PROJEKTNI PARTNERI

IME PROJEKTA

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju

Razvoj pročišćivača otpadnih voda u Letenye i kanalizacijskog sustava u SZ dijelu grada Preloga

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju

Tehnička dokumentacija za Obnovljive izvore energije za postrojenje pročišćavanja otpadnih voda Totszerdahely i za glavni projekt – postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju

Tehnička dokumentacija za kanalizacijski sustav Bazakerettye, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Kotoriba

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEÐIMURJE – REDEA d.o.o.

Establishing business co-operations among innovative

actors in the border region

Općina Goričan

Razvoj zajedničkog industrijskog parka s regionalnom
ekonomskom strategijom razvoja

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEÐIMURJE – REDEA d.o.o.

YOUNG PEOPLE FOR THE DEVELOPMENT OF

LOCAL ECONOMY

Općina Donja Dubrava

The paths of the past through the common path

Udruga „Međimurske roke“

Udruživanje snaga u otkrivanju, jačanju i njegovanju kulturne baštine projektnog područja, kroz zajedničku organizaciju kulturnih događaja – Održivi razvoj

Hrvatsko Kulturno Umjetničko Društvo Goričan

Naše pjesme i plesovi uz Muru – Murska smotra folklora

Međimurska županija

Prijateljstvo bez granica kroz zajedničke vrijednosti

Grad Prelog

Murska skela

HZZ – Područna služba Čakovec

HGK – Županijska komora Čakovec

Let’s speak the same success!

Zrinska garda Čakovec

Održavanje i obnavljanje baštine Zrinskih

Centar za kulturu Čakovec

Turistička zajednica Grada Čakovca

Upgrade of cultural connections on the cross-border area

Međimurski IT cluster

Međimursko veleučilište u Čakovcu

I3 (Informatics, Innovation, Incubation) & Crossbotder Clustering